Vánoce v Jeruzalémě ve znamení náboženské psychózy

Jeruzalém - Vánoční svátky znamenají v Jeruzalémě i Betlémě mimo jiné i velký nápor pro místní psychiatrické kliniky. Ve slavnostní atmosféře Svatého města totiž každoročně desítky lidí propadnou dočasné poruše zvané Jeruzalémský syndrom.

O městě svatém pro tři monoteistická náboženství se vyprávějí legendy po celém světě. Není divu, že ti nejcitlivější tu mohou snadno ztratit duševní rovnováhu. „Když někteří lidé přijedou do Jeruzaléma, stane se pro ně jakousi arénou. Jevištěm pro jejich misi. A v té aréně se pak snaží ostatním přinést své poselství, své evangelium,“ konstatoval emeritní jeruzalémský psychiatr Moše Kalian. 

Ordinací renomovaného psychiatra prošly stovky lidí s tím, čemu se říká Jeruzalémský syndrom. Od těch, kteří utrpěli dočasným náboženským zápalem, až po ty, kteří se ve své hlavě stali postavou z Tóry, Bible nebo Koránu. „Většina lidí s tímto chováním neskončí v nemocnici. My odvážíme jen ty, kteří jsou nebezpeční sobě nebo ostatním,“ podotkl Kalian. 

  • Wadie Abunassar, dlouholetý představitel Latinského patriarchátu v Jeruzalémě: „Já se na celou tu záležitost dívám pozitivně. Jako na jakési bohatství Jeruzaléma. A doufám, že jeruzalémská rozmanitost se stane zdrojem pro radost, klid a mír pro lidi z celého světa.“ 

O jeruzalémské horečce nebo také o jeruzalémské hašteřivé otravě se píše poprvé už v pramenech z první půlky 12. století. Svatý Rainerius, někdejší dvorní bard, mystik a dnešní patron italské Pisy, zažil během svých sedmi let v Jeruzalémském království desítky vizí a zjevení. 

Lidem, které v úzkých uličkách postihla akutní náboženská psychóza, dříve hrozilo vymítání ďábla, nebo dokonce smrt na hranici. Ve 30. letech psychiatři dočasnou poruchu poprvé popsali jako syndrom unikátní pro Jeruzalém. V posledních měsících se ale Svaté město opět ocitlo v samém epicentru izraelsko-palestinského sporu. Psychiatři tak odhadují, že budou mít s koncem roku opět napilno.

Video Události: Jeruzalémský syndrom
video

Události: Jeruzalémský syndrom