30 let zpět: Bradlava je zase živá

Nešetrná regulace horního toku Úslavy na Klatovsku proměnila v polovině 80. let tok s rozmanitou faunou na nevzhlednou strouhu bez života. S blížícími se prvními polistopadovými volbami do místních zastupitelstev poukazovali autoři tehdejší reportáže na to, jak zásadní dopad mohou mít rozhodnutí přijímaná právě na úrovni komunální politiky.

Vraťte se každý den na chvíli o 30 let zpět a podívejte se, jaké okamžiky přinesl rok 1990.

Video Bradlava zase živá
video

Bradlava zase živá

Zdroj: ČT24