Spor o náhradu škody kvůli akciím Neographu má řešit stejný soudce

Spor o náhradu škody kvůli snížení hodnoty akcií papírny Neograph má rozhodovat stejný soudce jako dříve. Ústavní soud v tom ve středu vyhověl stížnosti bývalého ředitele firmy Vladimíra Sitty. Zrušil usnesení odvolacího soudu, který rozhodl o změně prvostupňového senátu v této věci. Sitta chce po České republice náhradu 200 milionů korun.

Sitta se náhrady škody domáhá před civilními soudy, podle něj mu byla způsobena nesprávným úředním postupem. Škodu podle něj způsobilo snížení hodnoty jeho akcií společnosti Neograph, a to kvůli rozhodnutí státní zástupkyně, podle Sitty nezákonnému, o zajištění cenných papírů a kvůli nesprávnému úřednímu postupu státu při správě akcií.

Šlo o dobu od prosince 2013 do dubna 2014. Tehdy trvalo jejich zajištění v trestním řízení a Sittovi bylo zakázáno vykonávat hlasovací práva s akciemi spojená.

Soud dal Sittovi za pravdu

Obvodní soud pro Prahu 2 rozhodl, že základ žalobního nároku je dán. Po odvolání ministerstva financí Městský soud v Praze rozsudek obvodního soudu zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení. Rozhodnutí odůvodnil několika zásadními procesními i věcnými pochybeními obvodního soudu. Zároveň nařídil, aby věc projednal a rozhodl jiný senát. Sitta proti tomu podal stížnost.

Ústavní soud mu nyní dal za pravdu. Podle ústavních soudců má změna soudce povahu mimořádného kroku a samotný výčet vad k takové změně nepostačuje.

„Absence příslušného odůvodnění pak zakládá porušení ústavně zaručeného práva stěžovatele na zákonného soudce, neboť odnímá věc tomu původně určenému, aniž by pro takový postup byly splněny zákonné předpoklady,“ uvedl soudce zpravodaj Vladimír Sládeček. Věc tak bude u Obvodního soudu pro Prahu 2 rozhodovat stejný člověk.

Sitta papírnu Neograph (nyní SPM - Security Paper Mill) založil a ve funkci generálního ředitele působil od roku 1997. V médiích Sitta upozornil na smlouvu mezi Neographem a pražským dopravním podnikem a na související poradenskou smlouvu Neographu se společností Cokeville Assets z Britských Panenských ostrovů. Za důvod svého prohlášení označil to, že si nepřál, aby byla firma Neograph zatahována do něčeho, s čím nesouhlasil. Údajným tunelováním dopravního podniku se justice zabývá už přes sedm let.