Lidé ze Šumperska se obávají kadmia. Vikantice proti skladu s toxickou látkou bojují zatím marně

Ve Vikanticích na Šumpersku stojí už několik desítek let sklad s toxickým kadmiem. Objekt plný nebezpečné látky budí u místních obavy, vedení obce proti skladu bojuje už od roku 2008, zatím ale neúspěšně. Nynější starosta Libor Sedlařík (SNK pro rozvoj Vikantic) teď hledá podporu u okolních měst a obcí, které by mohly být případným únikem nebezpečné látky ohroženy také.

Video Události v regionech (Ostrava)
video

Vikantice bojují proti skládce kadmia

Hala s kadmiem, která není v příliš dobrém technickém stavu, se nachází v lese ukrytá za nánosem dřevin. Toxický odpad pochází ještě z dob socialismu, do obce byl tajně přivezen v roce 1984 tehdejším státním podnikem Rudné doly. 

„Jednalo se o halu, která měla být dočasného charakteru, to kadmium tady mělo být dočasně s tím, že se předpokládalo, že bude odstraněno do roku 1990,“ popsal Sedlařík.  

K odstranění nebezpečné látky ale dodnes nedošlo. Firma Grafitové doly Staré město, která halu nyní vlastní, je v likvidaci. O sklad se zajímá i Česká inspekce životní prostředí (ČIŽP). Inspektoři místo pravidelně kontrolují, ale pouze zvenku. Do vnitřních prostor haly se léta nikdo nepodíval, správce to totiž nepovolil. 

„Je to náš prvotní cíl – dostat se do skladu a zjistit, v jakém stavu jsou ty samotné shromažďovací prostředky,“ uvedl zástupce ředitele olomoucké pobočky ČIŽP Petr David. 

Kadmium je toxické pro člověka i vodní organismy 

Kadmium je kovový prvek, jehož použití se ale kvůli toxicitě omezuje na minimum. „Je velmi toxický pro vodní organismy i pro samotného člověka. Může napadat vnitřní orgány a kosti člověka. Je nepřípustné a velmi nebezpečné, aby se tento prvek dostal do okolí,“ upozornil David.

Obavy proto mají nejen místní, ale i lidé širokého okolí. „Mění se vývoj počasí, všichni víme, že počasí není takové, jako bylo dřív,“ uvedl starosta s tím, že halu by mohl poškodit například silnější vítr. 

Hala stojí na okraji obce, nedaleko teče malý potok Staříč. Ten se vlévá do říčky Branné, a ta je levým přítokem řeky Moravy. Potenciální kontaminace by tak mohla být rozsáhlá. Podle ČIŽP je sklad kadmiového kalu na okraji Vikantic ojedinělý. Inspektoři nemají informace o tom, že by v Česku existoval podobný.