Železniční uzel v Ostravě čeká modernizace. Zvýší jeho kapacitu a bezpečnost

Správa železnic připravuje modernizaci železničního uzlu v Ostravě. Náklady se odhadují na 25 miliard korun. Centrální komise ministerstva dopravy už modernizaci schválila, nyní bude následovat zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí. Samotné stavební práce by mohly začít v roce 2025.

Modernizace vylepší technický stav železniční infrastruktury, která už je nevyhovující. Zvýší také kapacitu jednoho z nejvýznamnějších železničních uzlů v Česku pro osobní i nákladní dopravu.

„Projekt zahrnuje rekonstrukci celé stanice Ostrava hlavní nádraží (samotné osobní nádraží, pravé a levé nádraží, báňské nádraží a také stanici Ostrava střed), stanice Ostrava-Svinov a přilehlých traťových úseků,“ uvedla mluvčí Správy železnic Nela Friebová. Opravovat se budou dopravní koleje, většina manipulačních kolejí a výhybek seřaďovacího nádraží, vybudují se nová dopravní propojení.

Jde o jeden z největších projektů

Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda uvedl, že jde o jeden z největších projektů, který státní organizace momentálně připravuje. „Po jeho dokončení se výrazně zvýší nejen spolehlivost a bezpečnost železniční dopravy, ale i komfort a kvalita služeb pro cestující. Modernizací největšího seřaďovacího nádraží v zemi bude posílena klíčová úloha tohoto železničního uzlu v nákladní dopravě,“ řekl Svoboda.

V Ostravě bude nainstalováno nové sdělovací a zabezpečovací zařízení i nový informační a orientační systém pro cestující. „Rekonstrukce se dotkne i trakčního zařízení. Při návrhu nového trakčního vedení bude zohledněn plánovaný přechod na jednotnou střídavou trakční soustavu,“ doplnila mluvčí.

Zvýší se rychlost vlaků

Ve zmodernizovaném úseku se zvýší rychlost vlaků až na 120 kilometrů v hodině. „Součástí stavby budou i rekonstrukce nebo novostavby mostních objektů překonávajících vodní toky, záplavové oblasti, komunikace první, druhé a třetí třídy, místní a účelové komunikace, chodníky a cyklostezky a přístupy pro cestující,“ popsala Friebová.

Ve stanici Ostrava-Svinov se bude upravovat nástupiště číslo 1 a rekonstruovat tři výhybky ve směru na Přerov. „Kolejová rozvětvení na Bohumín a Ostravu-Třebovice budou modernizována komplexně,“ uvedla mluvčí Správy železnic. Mezi hlavním nádražím a Svinovem bude doplněna třetí traťová kolej. Zastávka Ostrava-Mariánské Hory bude zrušena.

Nádraží projde kompletní rekonstrukcí 

„Osobní nádraží ve stanici Ostrava hlavní nádraží projde kompletní rekonstrukcí, jejíž součástí bude obnova železničního svršku i spodku včetně odvodnění, realizace nových nástupišť se zastřešením a výstavba nového, pět metrů širokého podchodu, který nahradí dosavadní způsob mimoúrovňového přístupu na nástupiště lávkami a schodišti,“ uvedla mluvčí.

Správa počítá také s prodloužením nástupiště zastávky Ostrava-Stodolní z nynějších 200 na 300 metrů kvůli odbavování dlouhých vlaků dálkové osobní dopravy.

„Výraznější proměnou projde i stanice Ostrava střed, vymění se zde železniční spodek i svršek, postaví nová zastřešená nástupiště a podchod s bezbariérovým přístupem,“ uvedla Friebová. Doplnila, že se uvažuje o prodloužení podchodu až k trolejbusové zastávce Karolina U Lávky.