Soud: Vítkovice Power Engineering čeká konkurz. Firma zaměstnává 800 lidí

Společnost Vítkovice Power Engineering (VPE) půjde do konkurzu. O přeměně z reorganizace rozhodl soud na návrh představenstva firmy. Vyplývá to z usnesení soudu zveřejněného v insolvenčním rejstříku. Mateřská společnost Vítkovice, a. s., se od návrhu představenstva VPE distancovala.

Video VPE budou rozprodány
video

VPE budou rozprodány

Při konkurzu by se měl majetek firmy co nejdříve prodat a výtěžek rozdělit mezi věřitele. Při reorganizaci, která nakonec přijata nebyla, by firma fungovala dál podle reorganizačního plánu, který by schválil soud a věřitelé.

VPE je od loňska v úpadku. Věřitelé firmě povolili reorganizaci, do 14. srpna mělo vedení lhůtu na předložení reorganizačního plánu. Minulý týden v úterý však představenstvo firmy podalo soudu návrh na konkurz. Členové představenstva Petr Krupa a Marián Knápek to zdůvodnili tím, že bez finanční a faktické podpory investora, kterým měla být mateřská firma Vítkovice, a. s. není reálné, že by se insolvenci podařilo vyřešit reorganizací.

Mluvčí skupiny Vítkovice Machinery Group (VMG), do níž VPE patří, Eva Kijonková koncem července uvedla, že VMG svou dceřinou firmu podporují. „Nechceme po VPE ihned uhradit částku za energie odebírané během insolvence. Vítkovice nabízí dohodu o dílčí úhradě 10 milionů korun a je připravena jednat o dalších splátkách za energie, které VPE odebírá během procesu insolvence a potřebuje je k výrobě,“ dodala.

VPE zlomilo vaz Turecko 

Do potíží firmu dostala mimo jiné právě problémová stavba hnědouhelné elektrárny Yunus Emre společnosti Adularya v Turecku. Věřitelé přihlásili u soudu pohledávky za více než 71 miliard korun, řadu z nich ale insolvenční správce David Vandrovec popřel. Podle dostupných informací nyní vytvářejí měsíčně ztrátu v několika desítkách milionů korun.

VPE se zabývají hlavně výstavbou a dodávkami elektráren a patřily k nejdůležitějším firmám strojírenské skupiny Vítkovice Machinery Group ostravského podnikatele Jana Světlíka. Nyní mají 800 zaměstnanců.

Skupina má na 4000 zaměstnanců

Jádro původní struktury holdingu tvoří Vítkovice, akciová společnost. Celá skupina, jejímž hlavním vlastníkem je ostravský podnikatel Jan Světlík, zahrnuje více než 20 firem, které mají dohromady téměř 4000 zaměstnanců.

Strojírenské Vítkovice vytvořily v loňském roce konsolidovanou ztrátu přibližně 5,3 miliardy korun. Způsobily ji hlavně insolvence firem ze skupiny, oprávky a kroky, které s insolvencemi souvisejí. Skupina loni dosáhla tržeb ve výši zhruba 8,5 miliardy korun, což bylo asi o 2,3 miliardy méně než v předchozím roce.

Kromě Vítkovice Envi a VPE se z této skupiny dostaly do insolvence ještě společnosti Vítkovice Gearworks a Vítkovice Revmont, které projdou reorganizací. Z holdingu se letos vyčlenila společnost Hutní montáže, kterou Vítkovice prodaly společnosti E-Invest podnikatele Martina Ulčáka.