Pomozte dětem – více než 19 milionů korun podpoří 104 projektů

Praha - Celkem 19 040 481 korun podpoří 104 projektů nestátních neziskových organizací, které uspěly ve 12. ročníku veřejného výběrového řízení společného sbírkového projektu České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti Pomozte dětem – nejznámějšího sbírkového projektu v Česku. Podpora je určena na roční projekty zaměřené na zvyšování kvality života ohrožených a znevýhodněných dětí do 18 let žijících v České republice.

V období od 20. října do 2. listopadu 2010 probíhají slavnostní akce, na kterých přebírají zástupci úspěšných organizací od Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) smlouvy o poskytnutí nadačních příspěvků.

Celkem bylo do výběrového řízení Pomozte dětem podáno 228 žádostí, podporu získává téměř polovina hodnocených projektů (46 %). Požadavky na podporu ze sbírky 12. ročníku cca 2,7krát přesahovaly objem možných finančních prostředků. Nejvíce žádostí a nejvyšší požadavky na poskytnutí příspěvku předložily organizace z Prahy. Zde bylo podáno celkem 46 projektů v celkové výši téměř 12 milionů Kč, což odpovídá téměř dvěma třetinám celkového ročního výnosu sbírky.

Video Reportáž Evy Davidové
video

Reportáž Evy Davidové

Podle výsledků šetření agentury STEM z června 2010 je Pomozte dětem nadále nejznámější veřejnou sbírkou v České republice (87 % obyvatel). Podíl lidí, kteří deklarují, že přispívají do této sbírky, se dlouhodobě blíží polovině dospělé populace (45 % v roce 2010). Pomozte dětem představuje stále pro veřejnost sbírku, která poskytuje nejvíce informací o nakládání s vybranými penězi.