Centrum stavitelského dědictví v Plasech

Nejlepší výstava byla Tenkrát na severozápadě. Počinem roku jsou Plasy

Hroby barbarů na pražském Zličíně, poválečné Ústí nad Labem, stavitelské dědictví nebo obrazy Maorů se staly předmětem nejlepších muzejních počinů roku. Zástupci muzea z Ústí nad Labem, Muzea hlavního města Prahy a Národního technického muzea převzali ve Smetanově síni Obecního domu ceny Gloria musaealis.

V kategorii Muzejní výstava roku 2015 zvítězilo ústecké muzeum za výstavu s názvem Tenkrát na severozápadě. Rok 1945 v Ústí nad Labem a okolí, která zpracovala zlomové události konce 2. světové války a prvních poválečných měsíců. Porota ocenila vyvážený pohled na toto období včetně zmapování tragických dopadů spojeneckého bombardování nebo násilí páchaného po osvobození na německém obyvatelstvu.

Jádro výstavy Tenkrát na severozápadě tvoří pozůstalost po rodině Schlattnerových. Loni v létě je v nedalekém Libouchci nalezl Rudi Schlattner, který v domě nedaleko Ústí nad Labem prožil část dětství. Věděl, že jeho rodiče na konci války ukryli na půdě osobní předměty a o 70 let později se přišel podívat, zda jsou ještě na svém místě. Byly.

Video Události
video

Jaký byl poválečný život „Tenkrát na severozápadě“?

Cenu Českého výboru Mezinárodní rady muzeí (ICOM) získala Západočeská galerie v Plzni. Její expozice věnovaná Gottfriedu Lindauerovi (1839 až 1926), plzeňskému malíři novozélandských Maorů, byla označena za příklad hluboké a obohacující mezinárodní spolupráce.

Ceněny jsou zejména Lindauerovy portréty kmenových náčelníků, kteří se od 40. do 60. let 19. století účastnili britsko-maorských válek a stávali se symbolem doznívající éry starého Nového Zélandu. Lindauer je zobrazil v hieratických postojích, ve slavnostních oděvech, se zbraněmi a amulety a zejména s typickým tetováním na tvářích i jinde po těle.

Kniha nazvaná Hroby barbarů v Praze-Zličíně. Svět živých a mrtvých doby stěhování národů autorů Jaroslava Jiříka, Jiřího Vávry, Miroslavy Šmolíkové a Milana Kuchaříka, která vyšla péčí Muzea hlavního města Prahy, zvítězila v kategorii nejlepší publikace.

Veřejnosti prezentuje na pozadí dějin pozdně antického období a stěhování národů v Evropě výsledky rozsáhlého archeologického výzkumu pohřebiště z 5. století. Text provází bohatý fotografický a obrazový materiál. Kniha doprovodila výstavu Hroby barbarů v Muzeu hlavního města Prahy.

Kniha Hroby barbarů v Praze-Zličíně
Zdroj: Muzeum hlavního města Prahy

Výroční cenu Gloria musaealis v kategorii posuzující muzejní počin roku 2015 dostalo Národní technické muzeum za Centrum stavitelského dědictví Plasy. Bylo zpřístupněno loni v září, revitalizovalo a dnes pro muzejní účely využívá část areálu národní kulturní památky, kterou je komplex pivovaru bývalého cisterciáckého kláštera.

Stavitelské muzeum v Plasích detailně nahlíží pod povrch každé stavební disciplíny, ať už jde o rozvody vody, vytápění, konstrukci oken nebo dřevěných krovů. Původní materiály i tradiční postupy využilo muzeum také při rekonstrukci pivovaru a hospodářského dvora. Budovy nyní exponáty nejen ochraňují, ale samy jsou výstavním skvostem.

„Soutěž Gloria musaealis se konala počtrnácté. Osm desítek projektů do ní přihlásilo 72 muzeí a galerií z celé České republiky,“ uvedla výkonná ředitelka Asociace muzeí a galerií Anna Komárková. Slavnostní akt se uskutečnil přímo na Mezinárodní den muzeí. 

„Podobně jako loni ceremoniál zachoval ideu prezentovat pokaždé jiný typ muzejní instituce. Zatímco tehdy to byla vlastivědná muzea, letos jsme se zaměřili na prezentaci muzeí technických,“ dodala Komárková.

Špičkové výkony muzejních institucí

Podle ředitelky soutěže Ireny Chovančíkové je jejím smyslem upozornit na špičkové výkony muzejních institucí i jednotlivých pracovníků v oboru muzejnictví. „A to při tvorbě výstav a nových expozic, prezentování muzejních sbírek v odborných publikacích či při záchraně a zpřístupňování objektů i lokalit našeho kulturního dědictví,“ uvedla ředitelka soutěže.

Video Události v kultuře
video

V Praze byly předány ceny Gloria musaealis

Patrony slavnostního vyhlášení bylo Národní technické muzeum s Technickým muzeem v Brně. Podílel se na něm i Český rozhlas jako jeden z významných zástupců technického pokroku společnosti.

Letošní novinkou byl první ročník návštěvnické soutěže o „muzeum roku“. První tři místa obsadily Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše, Moravské zemské muzeum se svou pobočkou Mendelianum a Slovácké muzeum v Uherském Hradišti s pobočkou Památník Velké Moravy.