Grand Prix architektů získalo ústředí banky v pražských Radlicích

Praha - Grand Prix architektů letos získala budova nového ústředí ČSOB v pražských Radlicích od skupiny kolem architekta Jiřího Pleskota a AP ateliéru Praha. Developerský projekt byl takto oceněn poprvé. Na stavbě se podíleli David Ambros, Pavel Fanta, Markéta Jurečková, Helena Kohlová, Daniel Kříž, Zdeněk Rudolf a Jiří Trčka. Díla, která se zúčastnila soutěže, je možné vidět od 28. června do 15. srpna ve Veletržním paláci v Praze.

Důležitým aspektem oceněné administrativní budovy je sepětí otevřeného pracovního prostředí s přírodními prvky. Požadavkem investora bylo navrhnout moderní budovu oproštěnou od zbytečné okázalosti, s flexibilním uspořádáním pracovního prostředí, které umožňuje různé proměny dle potřeb bankovní centrály. Budovu současně ocenilo čestným uznáním ministerstvo životního prostředí.

Ocenění se dočkali i jiní architekti. Cenu za celoživotní dílo obdržel Jaroslav Kadlec, který je například autorem Skleněné fontány utvořené do interiéru výstavního pavilonu Expo 1958. Jako pedagog se Kadlec podílel na výchově tří generací architektů Vysoké školy uměleckoprůmyslové.

V soutěžní přehlídce uspěly různé projekty. Cenu za novostavbu obdrželi Pavel Hnilička, Petra Bláhová-Kandusová, Veronika Hamříková a Jan Dluhoš za Terasový dům v pražských Košířích.

Vítězi kategorie rodinný dům se stala tři přihlášená díla: přestavba sila na rodinný dům v Olomouci od Szymona Rozwalky a Tomáše Pejpka, dům EggO s autory Borisem Redčenkovem, Prokopem Tomáškem a Jaroslavem Wertigem a rodinný dům v Černošicích od Jana Studeného a Martina Vojty. V kategorii interiér uspělo centrální schodiště Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR, které je dílem Jana Šestáka.

Autoři mohli své práci přihlásit celkem do sedmi kategorií včetně například zahradní tvorby či výtvarného díla v architektuře.

Soutěž Grand Prix architektů - Národní cena za architekturu se letos konala již popatnácté. Šlo o přehlídku nejlepších architektonických prací realizovaných na českém území v roce 2007. Předsedkyně poroty Juliette Bekkeringová z Nizozemska českým architektům doporučila, aby se soutěž konala každé dva roky, nikoli každý rok.