Jan Preisler: Černé jezero

Jan Preisler patří mezi zakladatelské osobnosti českého moderního umění a spolu s Antonínem Slavíčkem je hlavním představitelem generace malířů 90. let 19. století. Jako jeden z mála se dostal do evropských přehledů dějin umění díky svým obrazům s tématem černého jezera. Ve svém díle navazoval na lyriku Josefa Mánesa a na svého učitele Františka Ženíška, od kterého si odnesl perfektně zvládnutou techniku, precizní kresbu i kompozici. Preisler nezůstal jen u klasické olejomalby, věnoval se i dekoracím architektury nebo knižní grafice a ilustraci.

Po návratu z cest po Itálii se v Preislerových dílech objevily motivy jižního pobřeží, které omývají hluboké vody moře. Tento motiv také vykrystalizoval ve skupině pozoruhodných obrazů s tématem černého jezera z roku 1904. Ve svém díle dokázal syntetizovat obsahovou stránku, kde odkazuje na křesťanská témata, mytologii i dobovou náladu, ale i formální stránku obrazu. O „malíři jara“ či „malíři české duše“, jak byl Jan Preisler často nazýván, i o symbolice jeho díla pohovoří kurátorka Kristýna Brožová.

Video Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Černé jezero
video

Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Černé jezero

Kristýna Brožová je absolventkou bakalářského studia dějin umění na Filozofické fakultě UK v Praze, v současné době je studentkou navazujícího magisterského programu. Od roku 2010 externě spolupracuje s Národní galerií v Praze jako lektorka pro edukační činnost.

Seriál Národní galerie nikdy nezavírá pokračuje opět v neděli 6. listopadu. S kurátorkou Monikou Sybolovou se společně podíváme na obraz slavného malíře Antonína Slavíčka Zahradní zeď. Všechny předešlé díly naleznete zde.