Pavel Opočenský vykřesává z kamene křehkost

Sochař Pavel Opočenský ve svém značně kontroverzním a rozháraném způsobu života má jednu konstantní jistotu - svoji tvorbu. Životní situace ho mohou zaskočit, vykolejit, avšak svým uměním každému pochybnému kroku dokáže dodat věrohodnou protiváhu. To dokládá i poslední výstava, která v prostorách předbojského Yard Resortu poblíž Prahy potrvá až do jara příštího roku.

Opočenského kameny roztroušené po vnějším areálu Resortu dokáží přitáhnout pozornost diváka a dají velkoryse zapomenout na kontroverzní činy autora, se kterými si poněkud nevíme rady, neboť ač nikdy nikdo nepřikázal a vlastně ani historie neprokázala, že by umělec měl být vždy morálně čistá osoba, přesto se nám ti bez prohřešků hodnotí lépe.

Z části opracované, různě proděravělé, obráceným reliéfem poznamenané balvany zachovávají v sobě sílu přírody, kterou umělec někdy umocní, jindy naruší svými zásahy. Vytváří tím působivé objekty, které promlouvají jakousi křehkostí, neboť hlavní slovo má vždy kámen sám, zároveň k nám doléhá i robustní hlas umělce, který objekt trochu znásilňuje a ještě více láskyplně objímá.

„Teď dělám hlavně velké věci. Nejdřív si vypracuju malý koncept a ten pak zvětším. Místo ruční pilky potom prostě pracuju s lanovou pilou. Zajímá mě, jak různé kultury zpracovávaly kámen. Jak to dělali lidé v prehistorii a vůbec kultury sžité s přírodou. Na kameni mě zajímá jeho křehkost, která se dá různými postupy z kamene 'vykřesat',“ prozrazuje svůj přístup k tvorbě s kamenem sochař.

Křehkou hranici při zpracovávání kamenů si Opočenský skvěle osvojil a ukázněně hlídá. Před zraky návštěvníků se tak najednou objeví balvan nesoucí obtisk lidského těla, které zde možná odpočívalo či upadlo v posledním záchvěvu života. Nebo skoro až jemný zásah vytvoří z balvanu křehkou puklinu evokující květ či dívčí klín? Opočenský své vize nevnucuje, nechává hodně prostoru pro fantazii každého jednotlivce, s kameny vede dialog, jehož podstatu zná jen on sám.

Pavel Opočenský se narodil 1954 v Karlových Varech, jeho otcem byl známý herec Gustav Opočenský. Pavel se vyučil ve šperkařství, později zpracovávání kamene. Je signatářem Charty 77. V roce 1979 emigroval do Německa, o dva roky později do USA. Z emigrace se vrátil v devadesátých letech. Jen pár dnů po svém návratu z emigrace se dostal na ulici do konfliktu s neonacistou, kterého zranil tak, že mladík poranění podlehl. Soud tehdy Opočenského nepotrestal vzhledem k tomu, že šlo o nutnou sebeobranu. O několik let později byl ale odsouzen za ohrožování mravní výchovy mládeže. Pavel Opočenský tento trest přijal, ve vězení se vyučil zámečníkem a vytvořil pozoruhodné šperky.