Prodal jsem starší auto. Musím zaplatit daň z příjmu?

Třebíč - Nerudovskou otázku "kam s ním?" v tomto příspěvku vztáhneme na automobil. Že občas někdo chce svého staršího čtyřkolého miláčka prodat, je věc v celku jasná. Podíváme se proto spíše na to, co při prodeji už tak jasné být nemusí, tedy jaké varianty se při prodeji nabízí a jaké jsou jejich daňové souvislosti.

Soukromý automobil

Příjmy z prodeje automobilu jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob, pokud k prodeji dojde minimálně rok po pořízení automobilu. Pokud poplatník prodá automobil do jednoho roku od pořízení, příjem z prodeje musí uvést do daňového přiznání (§10 - ostatní příjmy). Jako výdaj může uplatnit kupní cenu automobilu.

Automobil v podnikání

Pokud automobil je, nebo byl zahrnut v obchodním majetku podnikatele, časový test se prodlužuje z jednoho roku na pět let od vyřazení z obchodního majetku. Funguje to následovně: Podnikatel prodal automobil zařazený do obchodního majetku. Příjem je příjmem z podnikání (§7 zákona o dani z příjmu) a bude zahrnut do daňového přiznání. Pokud automobil nebyl zcela odepsán, může podnikatel zůstatkovou cenu uplatnit jako daňový výdaj. Příjem z prodeje bude zvyšovat i vyměřovací základ pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění.

Výhodnější pro podnikatele může být  automobil před prodejem vyřadit z obchodního majetku. Jako daňový výdaj firmy může podnikatel uplatnit polovinu ročního odpisu, nikoli ovšem zůstatkovou cenu. Příjem je opět zahrnut do daňového přiznání, ale tentokrát podle §10 - ostatní příjmy. Oproti tomuto příjmu může podnikatel uplatnit do výdajů zůstatkovou cenu v době vyřazení. Příjem podle §10 nezvyšuje vyměřovací základ pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění.

Prodej automobilu pořízeného na leasing

Pokud podnikatel koupil vůz na finanční leasing, je situace ještě poněkud jiná. Navíc se liší podle toho, zda podnikatel po skončení leasingu vůz zařadil nebo nezařadil do svého podnikatelského majetku. Jestliže využil běžnější a výhodnější možnosti a prodávaný vůz do majetku určenému k podnikání zařadil, je příjem z prodeje auta příjmem z podnikání a bude součástí základu daně.  Jako výdaj v takovém případě nelze uplatnit žádnou částku. Příjem zvyšuje základ pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění.

V případě, že se podnikatel z jakéhokoliv důvodu uchýlí k obecně méně výhodné variantě k nezařazení automobilu do majetku, nelze zaplacené nájemné uznat jako daňový výdaj, v roce prodeje je nutné o tuto částku zvýšit daňový základ. Pokud dojde k prodeji po roce od skončení leasingu, je příjem z prodeje osvobozen od daně z příjmů. V opačném případě je příjem ostatním příjmem podle §10, ale je možné jej krátit o zaplacené nájemné, které nebylo uplatněno v daňových výdajích. Z toho důvodu bude zřejmě dílčí základ roven nule.

Prodej automobilu po skončení finančního leasingu zařazeného do majetku podnikatele a poté vyřazeného spadá do ostatních příjmů (§10). Jako výdaj nelze uplatnit žádnou částku, příjem nezvyšuje základ pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění. Tato varianta je pro podnikatele výhodnější než dvě varianty předchozí.

Starý vůz na protiúčet

Ve spojitosti s finančním leasingem může nastat ještě jedna, hojně užívaná možnost: Podnikatel pořizuje formou finančního leasingu nový automobil. První splátku zaplatí starým automobilem formou protiúčtu (tzv. směna). Celková leasingová cena nového automobilu se o výši protiúčtu nesnižuje. Základ daně podnikatele se v roce směny vozů o hodnotu protiúčtu zvýší, protože došlo k prodeji starého vozu a částka byla použita na první splátku. Stejně se postupuje i při klasické koupi nového vozu  a poskytnutí starého vozu na protiúčet.

Těchto několik základních variant prodeje automobilu představuje část možných případů, které se mohou v praxi vyskytnout. Pokud má podnikatel nějaké pochybnosti v souvislosti s prodejem vozu, je vhodné se poradit s daňovým poradcem, který pro podnikatele vybere daňově výhodnější a účetně správnou variantu řešení.

Daňové přiznání
Daňové přiznání
Více fotek
  • Daňové přiznání autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/2/151/15008.jpg
  • Seat Leon autor: Jaroslav Fiala, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/5/465/46457.jpg