Jak změnit dodavatele plynu?

Praha - Nakupování bylo kdysi v podstatě velmi jednoduché. Ať jsme šli kupovat banány nebo televizi, bylo v podstatě úplně jedno, kam pro ně půjdeme. Priory i samoobsluhy vypadaly ve všech městech naprosto stejně a měly i stejnou cenu. Dnes je ale situace úplně jiná. Banány ani televizi dnes nemusíme shánět, koupíme je všude. Ale všude za jiné ceny. Konkurence výrobců, dodavatelů a obchodníků je dnes opravdu veliká a všichni se předhánějí ve výhodných nabídkách. A to nejen v obchodě s banány či televizemi, ale třeba i na trhu s plynem. Pečlivým výběrem obchodníka přitom můžeme ušetřit nemalé částky. Jak na to?

Od 1. ledna 2007 mají všichni zákazníci právo na volbu dodavatele plynu a tím mají možnost ovlivnit část svých nákladů za dodávku zemního plynu. A proč jenom část? Cena dodávky zemního plynu se totiž skládá z několika složek, jednak z regulovaných cen (to je přeprava a distribuce plynu, služby operátora trhu), které stanovuje Energetický regulační úřad, a dále z neregulované složky ceny za energii zemního plynu, která v sobě zahrnuje samotnou dodávku komodity zemního plynu, cenu za strukturování dodávky zemního plynu a obchodní marži dodavatele plynu.

Regulované ceny jsou pevné a neměnné a jejich výši nemůžeme jako zákazníci žádným způsobem ovlivnit. Co ale ovlivnit můžeme, je právě neregulovaná složka ceny. Ta přitom tvoří až 70 procent výsledné ceny zemního plynu. Výše ceny závisí na nabídce jednotlivých dodavatelů plynu nebo poskytovatelů služeb. A ovlivnit ji můžeme velmi jednoduše, a to volbou svého dodavatele plynu, který nám nabídne lepší podmínky a nižší ceny.

Pokud se tedy rozhodnete pro změnu dodavatele plynu, je to velmi jednoduché. Zpravidla vám postačí udělat dva kroky. Prvním krokem je ukončení smlouvy se stávajícím dodavatelem plynu, druhým krokem je pak uzavření smlouvy s novým dodavatelem plynu. Samozřejmě ale musíte dodržet podmínky stávající smlouvy, tedy například výpovědní lhůtu.

Před samotnou změnou dodavatele plynu důkladně zvažte dostupné nabídky na trhu s plynem. Počítejte a přemýšlejte. „Při hodnocení jednotlivých nabídek by měla být zvažována nejen výše nabízené ceny, ale také konkrétní podmínky dodávek plynu,“ radí mluvčí Energetického regulačního úřadu Jarmila Lehnerová. „Je nutné si nejenom důkladně přečíst obchodní podmínky dodavatele plynu, ale doporučujeme také získat reference o spolehlivosti zvoleného dodavatele plynu a hledat případné zkušenosti jiných zákazníků s tímto dodavatelem na trhu,“ doplnila. Aktuální seznam držitelů licence na obchod s plynem najdete na stránkách Energetického regulačního úřadu a to včetně kontaktů a bližších údajů.

„Pro zákazníky typu domácnost je určitě nejvýhodnější uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky plynu,“ doporučila Lehnerová. Takováto smlouva vám totiž zajišťuje kompletní služby, tedy nejen plyn jako takový, ale i další služby nutné pro zajištění dodávky plynu, tj. přepravu, distribuci, uskladňování plynu a služby operátora trhu.

Při změně dodavatele se nemusíte bát vsadit i na méně známé firmy. Bez plynu nezůstanete, ani kdyby nový dodavatel zkrachoval. Zákon pamatuje na ochranu zákazníků prostřednictvím tzv. institutu dodavatele poslední instance.