Nejspokojenější jsou klienti pojišťoven Allianz a Generali

Praha - Nejspokojenější klienty mají mezi pojišťovnami v Česku Allianz a Generali, jak vyplývá z průzkumu společnosti EPSI Rating, zaměřeným na majetkové a neživotní pojištění. Největší nárůst spokojenosti vyjádřili zákazníci ČSOB Pojišťovny, naopak u klientů České pojišťovny spokojenost klesla. Nárůst spokojenosti vyjádřili i klienti Allianz a Kooperativy, uvedla na základě svého měření organizace Epsi Rating, která zjišťovala spokojenost a loajalitu zákazníků v českém pojišťovnictví se zaměřením na majetkové pojištění.

Trend spokojenosti zákazníků v neživotním pojištění zůstal podle Epsi v porovnání s rokem 2007 stabilní. Index dlouhodobé spokojenosti klientů českých pojišťoven činil průměrně 71,8 bodu. Současně se snížila loajalita v sektoru majetkového pojištění. Nejlépe na tom prý byly v tomto ohledu u zákazníků Allianz a Kooperativa, největší pokles zaznamenala opět Česká pojišťovna.

Spokojenost v oblasti pojišťoven v roce 2011 je v porovnání se sektorem bank v ČR na podobné úrovni. Na rozdíl od bank se v tomto období na udržení hodnoty odvětvového indexu spokojenosti společně podíleli i tzv. velcí hráči na trhu, a to zejména Allianz, Kooperativa a ČSOB Pojišťovna.

„Měření probíhá podle švédského standardu. Zjišťujeme telefonickým dotazováním statisticky relevantní vzorek klientů,“ říká ředitelka EPSI Research Czech Republic Jitka Jakubcová. Epsi Index je analytickým nástrojem nefinančního hodnocení kvality a výkonnosti institucí. Je založen na modelování toho, jak zákazníci hodnotí vnímané atributy ovlivňující jejich loajalitu a spokojenost.