Ombudsman: Odmítnout seniorovi krátkodobý úvěr jen kvůli věku je diskriminace

Odmítnout krátkodobý úvěr seniorovi jen kvůli jeho věku je podle veřejného ochránce práv Stanislava Křečka diskriminační. Ombudsman se zabýval konkrétním případem, kdy sedmdesátiletému muži v návaznosti na naspořenou částku ve stavebním spoření odmítla banka dát kvůli věku úvěr k financování bydlení.

Stanislav Křeček
Zdroj: ČTK Autor: Igor Zehl

Stavební spořitelna nejdříve muži sama úvěr nabídla. Ten se nabídky rozhodl využít a k žádosti o úvěr padesát osm tisíc korun dodal spořitelně potřebné doklady. Nakonec mu ale bylo sděleno, že je jeho žádost o úvěr zamítnuta, protože mu už bylo sedmdesát let a je politikou spořitelny neposkytovat seniorům úvěry kvůli omezení rizika případných finančních ztrát.

Muž s jednáním spořitelny nesouhlasil, bránil se stížnostmi, v nichž upozorňoval, že s manželkou doložili nadstandardní příjmy. Odmítnutí z důvodu věku považoval za diskriminační.

Bankovní ústav ho nakonec informoval, že jeho žádost znovu zhodnotil a rozhodl se mu úvěr poskytnout. Muž už ale mezitím dokončil rekonstrukci, kterou měl v plánu, a financování si zajistil z jiných zdrojů. Jednáním stavební spořitelny se cítil dotčený, považoval ho za neetické, necitlivé a diskriminační. Obrátil se proto i na ombudsmana.

Banky musí být obezřetné, ale přiměřeně 

Ombudsman Stanislav Křeček s mužem souhlasí. „Zavedení horní věkové hranice pro poskytnutí krátkodobého úvěru na bydlení představuje přímou diskriminaci z důvodu věku,“ prohlásil.

„Stavební spořitelna je bankou a musí postupovat obezřetně, což  znamená posuzovat schopnost žadatele splácet pravidelné splátky. Je přitom přijatelné, aby byl věk zohledněn a úvěruschopnost u starších lidí byla zkoumána přísněji, ale zcela tuto skupinu zájemců vyloučit jen kvůli věku není ani přiměřené, ani nezbytné,“ uvedl Křeček.

Ombudsman doporučil stěžovateli, aby se obrátil na Českou národní banku, která vykonává dohled nad bankovními institucemi. ČNB podle něj označila mechanickou aplikaci horní věkové hranice za systémový nedostatek, využila svých dohledových oprávnění nad stavební spořitelnou a dosáhla toho, že stavební spořitelna upravila své vnitřní předpisy. Dotyčná stavební spořitelna by tak už neměla starší klienty automaticky vylučovat z možnosti poskytnutí úvěru na bydlení.