Povinná maturita z matematiky se nezavede, souhlasí senátoři. Odvody chtějí odpustit i větším firmám

Povinná maturita z matematiky od příštího roku zřejmě zavedena nebude. Maturanti nadále budou moci dát přednost zkoušce z cizího jazyka. Senát to schválil v rámci novely školského zákona po více než dvouhodinové debatě. Senátoři chtějí také odpustit sociální odvody firmám až do 150 zaměstnanců. Předlohu vrátili do Poslanecké sněmovny k dalšímu projednání. Horní komora naopak podpořila zavedení sdílených pracovních míst a další změny v zákoníku práce.

Senát v úvodu schválil novelu, která v zákoníku práce zavádí sdílená pracovní místa a upravuje pravidla pro stanovení dovolené i podmínky vysílání pracovníků do zemí EU. Norma má uzákonit také zavedení placeného volna navíc pro zaměstnance, kteří působí na dětských táborech, a změnu výpočtu renty ze ztráty na výdělku po pracovním úrazu.

Sdílené pracovní místo spočívá v tom, že se o jednu pozici dělí více pracovníků s kratším úvazkem. Ministerstvo práce a sociálních věcí si od úpravy slibuje zlepšení zaměstnávání matek s malými dětmi či seniorů.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) senátorům řekla, že její úřad plánuje takováto místa dotovat kvůli lepšímu sladění práce a rodinného života. Ocenila to místopředsedkyně Senátu Miluše Horská z klubu KDU-ČSL. Podle ní změna pomůže ženám na mateřské dovolené, které si „chtějí udržet nějaký kontakt se svým pracovním místem“.

Dovolená se podle předlohy nově nebude poskytovat za odpracované dny, ale za odpracovanou dobu. Spojovala by se tedy s týdenní pracovní dobou a odrazily by se v ní snížené úvazky. Změna výpočtu renty ze ztráty na výdělku po pracovním úrazu má zajistit, aby se lidem, kteří rentu pobírají, vyplatilo znovu pracovat i na hůře placených místech.

Odpustit odvody chtějí senátoři i větším firmám

Senátoři naopak k přepracování vrátili do sněmovny legislativu, která má pomoci zmírnit ekonomické dopady koronavirové pandemie. Chtějí totiž sociální odvody za červen až srpen odpustit firmám až do 150 zaměstnanců, zatímco vláda navrhuje zastropovat pomoc na padesáti zaměstnancích.

Horní komora parlamentu chce do předlohy zahrnout i pomoc malým lékárnám a chce také změkčit podmínky pro odpuštění odvodů. Předloha se tak s pozměňovacími návrhy vrací do sněmovny.

Ačkoli dva senátní výbory doporučily schválit návrh beze změny, na plénu uspěl návrh čtveřice senátorů v čele s Tomášem Goláněm (SEN 21). Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) s ním nesouhlasila a argumentovala hlavně tím, že je špatně napsaný. Také poukazovala na to, že odpuštění odvodů malým lékárnám s nejvýše 15 zaměstnanci zahrnuje jiný vládní návrh, který má Senát schvalovat ve čtvrtek. Ujistila, že udělá vše pro to, aby sněmovna senátní návrhy odmítla.

V úvodu středeční schůze senátoři také souhlasili s tím, aby vícenásobné hlasování při volbách do Evropského parlamentu bylo považováno za přestupek, který lze potrestat pokutou až 10 tisíc korun.

Hlasovat dvakrát v evropských volbách by mohli podle ministerstva vnitra například lidé s dvojím občanstvím, tedy například Češi, kteří jsou zároveň občany jiného členského státu EU. Kvůli tomu jsou automaticky zapsáni v seznamech voličů obou členských států. Ministerstvo vnitra nevyloučilo ani možnost vícečetného hlasování kvůli pochybení volebních komisí.

Povinná maturita z matematiky od příštího roku nebude, rozhodli senátoři

Povinná maturita z matematiky od příštího roku zřejmě zavedena nebude. Maturanti nadále budou moci dát přednost zkoušce z cizího jazyka, schválila horní komora. Státní zkouška se má navíc omezit jen na didaktické testy. Ústní a písemné maturity z jazyků se mají přesunout zpět do škol. Novelu nyní dostane k podpisu prezident.

Odklon od povinné maturity z matematiky prosadil ministr školství Robert Plaga (za ANO). Senátorům řekl, že změna nezpochybňuje význam matematiky a logického myšlení. Podle ministra je ale třeba systémová proměna výuky matematiky. Novelu podpořil i předseda senátního školského výboru Jiří Drahoš (za STAN), podle něhož povinná maturita neznamená lepší znalost matematiky. „Pokud budeme studenty nutit, aby se takříkajíc jednorázově našprtali na zkoušku po víceleté výuce matematiky, v žádném případě v mladících a děvčatech nepodnítíme zájem o daný předmět,“ dodal.

Za zachování matematiky jako povinného maturitního předmětu nejusilovněji bojoval senátor Michael Canov (SLK). Podle něj je matematika „věda všech věd“. Zrušením povinné maturity z matematiky se podle něj problém její výuky nevyřeší, jen se popře. Podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) matematika učí kritickému myšlení. „Matematika je gymnastika mozku,“ dodal její bývalý učitel Vystrčil. Novelu nakonec podpořilo 50 ze 74 přítomných senátorů.

Novela počítá také s tím, že společnost Cermat bude muset po maturitách zveřejnit zadání jejich společné části a také správná řešení zadaných úloh. Stejnou povinnost má mít Cermat i v případě přijímacích zkoušek na střední školy. Školy budou mít po zásahu sněmovny právo zakázat žákům používání mobilních telefonů nebo jiných elektronických zařízení.

Rozhodnutí o změnách v maturitách vyvolalo mezi učiteli a řediteli škol různé reakce. Se zrušením plánovaného zavedení povinné maturity z matematiky a cizího jazyka nesouhlasí Jednota českých matematiků a fyziků nebo Asociace ředitelů gymnázií. Naopak Unie školských asociací CZESHA to uvítala. 

Senátory znepokojily údaje o životním prostředí, vyzvali resort k vydání protierozní vyhlášky

V podvečer senátoři také diskutovali o vládní zprávě o stavu životního prostředí za rok 2018. Poukázali na to, že zejména v posledních letech téměř tři čtvrtiny ze 43 sledovaných ukazatelů zůstávají v nepříznivém stavu, nebo se dokonce zhoršují. Žádná z kapitol neobsahuje výrazně kladný trend, stojí v usnesení, které Senát ke zprávě přijal.

„Pro mě je vyznění té zprávy depresivní,“ konstatoval senátor Václav Hampl, který usnesení předložil s kolegyní Jitkou Seitlovou (oba KDU-ČSL).

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) s Hamplem souhlasil. „Jestli pan senátor Hampl říká, že to jsou depresivní údaje, tak ano, jsou,“ řekl Brabec. Poukazoval však na to, že atmosféra má obrovskou setrvačnost a změny v chování lidí se projevují až za dlouhou dobu.

Mezi obzvláště problematické informace patří podle senátorů například stagnující vývoj emisí oxidu uhličitého, zhoršující se stav koncentrace některých částic v ovzduší nebo absence postupu proti narůstajícím koncentracím léčiv a podobných látek v podzemních vodách. Senátoři rovněž požádali ministerstvo životního prostředí, aby neprodleně vydalo takzvanou protierozní vyhlášku.

V další části se senátoři věnovali vládní koncepci ochrany před následky sucha. Ta se podle Senátu plní nedostatečně. Kabinet by měl podle doporučení horní komory úkoly z ní vyplývající plnit důsledněji, stanovit odpovědnost jednotlivých institucí a dodržovat státní politiku životního prostředí. Senát také doporučil vládě, aby zpracovala studii výhledů množství a kvality vody v České republice se zohledněním vývoje hydrologické situace.