S prohlubujícím se suchem roste zájem o dotační program Dešťovka, stále v něm zbývá 180 milionů

Státní fond životního prostředí (SFŽP) registruje více než 4400 žádostí o dotaci z programu Dešťovka; z toho přes tisíc od začátku tohoto roku. České televizi to potvrdila Lucie Früblingová ze SFŽP. Největší zájem je podle ní o akumulaci srážkové vody pro zálivku zahrady, naopak nejmenší zájem je o přečištění odpadní vody. Zájemci můžou stále podávat žádosti o dotaci, nevyčerpaných zůstává ještě asi 180 milionů korun.

„S prohlubujícím se suchem a větší informovaností veřejnosti roste zájem o program Dešťovka,“ potvrdila ČT mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková. „Počet přijatých žádostí o dotaci je k 6. květnu 2019 celkem 4444, z toho přes tisíc od počátku tohoto roku,“ říká mluvčí Státního fondu životního prostředí Lucie Früblingová.

A to jsou jen vyřízené žádosti: „Dalších více než 3000 žádostí evidujeme v systému ve fázi rozpracované.“ Po podání žadatelé obdrží odpověď do tří týdnů. Státní fond životního prostředí zatím vyčerpal zhruba polovinu z 340 milionů korun určených na program Dešťovka.

Žadatelé mohou získat přes 100 tisíc korun

Největší zájem mají lidé o dešťovku na zalévání zahrady. „O systémy akumulace srážkové vody pro následnou zálivku zahrady je zájem zhruba 57 procent, zejména v novostavbách jsou pak realizovány systémy pro využití srážkové vody pro splachování toalet a zálivku zahrady, to je okolo 42 procent,“ říká Lucie Früblingová ze Státního fondu životního prostředí. A dodává: „Využití přečištěné odpadní vody je méně časté.“

V první výzvě programu Dešťovka mohli zájemci podávat žádosti o podporu od konce května 2017 a vyčleněno bylo celkem 100 milionů korun. Na ni navázala výzva druhá, která stále trvá: tam je k dispozici už zmíněných 340 milionů.

„Žadatelé mohou získat až 105 tisíc korun v případě, že se rozhodnou kromě srážkové vody využít i přečištěnou šedou vodu, tedy například vodu z umyvadel a sprchy,“ uzavírá mluvčí Státního fondu životního prostředí Lucie Früblingová.

Letos v únoru pak ministerstvo životního prostředí vypsalo výzvu na projekty takzvané velké dešťovky pro obce, ve které je k dispozici miliarda korun. Radnice mohou o tyto peníze žádat například na výstavbu velké nádrže pod komunikacemi, dotace slouží i pro výstavbu zelených střech. Ministerstvo tak chce podpořit lepší zacházení se srážkovou vodou.