Kůrovec cestuje vlakem. Převážení napadeného dřeva rozšiřuje škůdce i tam, kde dosud nebyl

Kůrovec se do lesů v Česku dostává zřejmě i z kmenů pokácených stromů přepravovaných po železnici. Na problém upozorňují hlavně města v česko-německém příhraničí. Například v Chebu nyní kácejí napadené stromy uvnitř městské zástavby a radní tvrdí, že škůdce do města přivezly vlaky z východní části země.

Video Události
video

Události: Přeprava vlakem pomáhá šíření kůrovce

V Chebu je jedno z největších překladišť v zemi, měsíčně jím projedou tisíce kmenů z různých částí republiky včetně oblastí postižených kůrovcovou kalamitou. 

„Stromy mají ještě kůru a na ní můžeme najít larvičky lýkožroutů i dospělce. Dřevo pochází z kůrovcové kalamity, bylo sem dovezeno nejspíš z Moravy nebo z východních Čech,“ popisuje správce Lesů města Cheb Pavel Cekota.

Zbytky kůry na kmenech jsou podle chebských lesníků problém. Kůrovec se podle nich odtud dostává i do městských sadů. První napadené stromy ve městě už dřevorubci začali kácet. „Hledáme možnosti, jak problém minimalizovat,“ říká místostarosta Chebu Jiří Černý (VPM).

Kůrovec na převážených stromech
Zdroj: ČT24

Podobné potíže má i příhraniční Aš. „Kůrovcová hmota, která se převážela kamiony, se šíří do lesů. Druhou věcí je, že je zde železnice, po které se přepravují kmeny, které byly napadeny,“ říká místostarosta Aše Jiří Červenka (ODS). 

Za poslední rok se v Aši a okolí množství stromů napadených kůrovcem ztrojnásobilo. Město kvůli tomu za rok prodělalo přes milion korun.

Nepřevážet neošetřené dřevo, žádají lesníci

Chebští lesníci chtějí stejně jako jejich kolegové v Bavorsku zpřísnit pravidla tak, aby se chemicky neošetřené kmeny nebo dřevo s kůrou na železnici vůbec nedostalo.

„Můžeme o tom hovořit, ale já jsem přesvědčená, že ministerstvo zemědělství s kraji tuto otázku velmi úzce diskutuje. A zavázalo se, že udělá všechno pro to, aby k ošetření došlo,“ uvádí hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová (ANO).

Místa po tzv. kruhovém zásahu, kde dřevorubci vykáceli poškozené smrky
Zdroj: ČT24

Podle ministerstva zemědělství bude ochrana lesů důslednější poté, co začne platit novela lesního zákona. To by mohlo být po 1. dubnu letošního roku. Ministerstvo zemědělství letos na řešení kůrovcové kalamity vyčlenilo dotaci 1,15 miliardy korun. Zároveň připravuje nové podmínky pro využití kalamitního dřeva coby paliva.

Státní podnik Lesy ČR v těchto dnech rozesílá dopisy více než 160 tisícům drobných vlastníků lesů a v nich je vyzývá ke společnému boji proti kůrovci. Největší správce lesních porostů v zemi nabízí bezplatné poradenství při vyhledávání a zpracování napadených stromů.