Na odborných školách chybí učitelé. Ředitelé se musí spoléhat na důchodce

Průměrný věk učitelů v Česku v posledních dvou letech dále rostl. Na oborech bez maturity tak už přesáhl padesát let a téměř třetina učitelů na těchto školách nemá k výuce aprobaci. Uvádí to pravidelná zpráva České školní inspekce. Ředitelé tak přijímají každého uchazeče a spoléhají se na výpomoc penzistů.

Podle výroční zprávy České školní inspekce (ČŠI) vzrostl během posledních dvou let věkový průměr středoškolských pedagogů o skoro dva roky na 48,3 roku.

„Téměř polovina aktivních učitelů středních škol je v předdůchodovém nebo důchodovém věku. Hrozí reálné nebezpečí, že s odchodem největší skupiny učitelů v současné věkové skupině 51–60 let nebudou mít ředitelé k dispozici adekvátní náhradu,“ varuje zpráva.

Nejhorší je situace u učitelů odborných teoretických předmětů (50,1 roku) a učitelů praktického vyučování (49,5 roku). „Odborné předměty jsou časovaná bomba. Na elektrotechnice máme dva kolegy, kterým se blíží sedmdesátka, a dalšímu je šedesát dva,“ uvedl pro Českou televizi ředitel Integrované střední školy Cheb Tomáš Mašek.

Nedostatek mladých zájemců o práci ve školství se negativně projevuje na aprobovanosti učitelského sboru. Ne vždy tak výuku vede pedagog, který daný obor vystudoval. „Ředitelé si již většinou nemohou vybírat mezi kvalitním a méně kvalitním učitelem, ale jsou v důsledku potřeby personálního zajištění výuky nuceni přijmout v podstatě každého uchazeče nebo zaměstnávat učitele v důchodovém věku,“ varuje ČŠI ve zprávě.

Problém mají především střední odborné školy

Učitele se nedaří najít především učilištím a středním odborným školám. Na gymnáziích mělo potřebnou aprobaci 96 procent učitelů a na konzervatořích dokonce 97,6 procenta. Naopak na oborech SOŠ se závěrečnou zkouškou daný obor vystudovaly jen dvě třetiny učitelů, zjistili inspektoři ČŠI.

Podle vzdělávacích předmětů je zdaleka nejhorší situace u informačních a komunikačních technologií, kde nemá aprobaci ani polovina učitelů. Aprobace chybí také zhruba 40 procentům učitelů cizích jazyků a fyziky.

Z hlediska krajů má nejméně aprobovaných učitelů Karlovarský kraj (64,8 procenta), zatímco nejodbornější výuku poskytují v Jihočeském kraji (85,1 procenta). 

Za nezájem mladých lidí o povolání učitele jsou podle ředitelů škol nízké platy a růst byrokracie. „Odborníci dnes v praxi dostanou od soukromníků nesrovnatelně větší peníze, oddělají si osm hodin, mají čistou hlavu a nemusí ve škole řešit hlavně byrokracii. Učitel dnes pomalu není schopen normálně učit, protože musí neustále vyplňovat tabulky a hlášení. Je to katastrofa, ať už je ve vládě kdokoli, neustále se to zhoršuje,“ uvedl předseda Sdružení učňovských zařízení Karel Dvořák.