Roste počet dětí se závažnými poruchami chování

V České republice přibývá dětí, kterým je diagnostikována závažná porucha chování. Za posledních deset let se jejich počet zvýšil téměř čtyřnásobně. V loňském školním roce se s poruchami chování vzdělávalo přes devět tisíc školáků. Psychofarmaka momentálně užívá zhruba deset tisíc dětí s diagnózou ADHD čili poruchou pozornosti s hyperaktivitou.

Video Události
video

Roste počet předepisovaných psychofarmak pro děti

Na Českou televizi se obrátilo několik lékařů s připomínkami, že informace zaznívající reportáži jsou zavádějící a výběr respondentů není pro téma vhodný – k problému se nevyjadřují odborníci specializovaní na dané téma. Znění textu bylo následně redakčně upraveno.

Česká televize se bude tomuto tématu věnovat v blízké budoucnosti podrobněji – a to jak v televizním vysílání, tak i na webu ČT24.