Čeští vědci zkoumali německé školky. Paradoxně pomáhají nejvíce těm rodinám, které je odmítají

Školky ani jesle dětem neškodí. Dětem z přistěhovaleckých rodin navíc zlepšují jazykovou vybavenost. Zjistili to vědci z českého Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA), kteří zkoumali přes 130 000 dětí v Německu.

Zdroj: isifa/Lidové noviny Autor: Ondřej Němec

Autoři studie Filip Pertold a Lucie Zapletalová vycházeli z dat z Německa proto, že v Česku není předškolní péče tolik rozšířená a v poslední době se o ní intenzivně diskutuje.

V Německu předškolní zařízení navštěvuje přes 95 procent dětí. Nárok na umístění přitom mají už od jednoho roku. Této možnosti využívá 23 procent tamních rodičů nejmenších dětí ve věku od jednoho do tří let.

Studie zjistila, že školka ani jesle dětem neškodí po poznávací ani sociálně-emoční stránce. „Zjištění naopak ukazují, že docházka může mít pozitivní vliv na školní připravenost u dětí ze znevýhodněného rodinného prostředí, a tím vyrovnat počáteční handicap,“ uvedli autoři.

Právě u těchto dětí je docházka do školky či jiného předškolního zařízení nejdůležitější. Jejich rodiče přitom mají ke školkám nejméně kladný vztah. Podle sociologů je proto nutné o výhodách předškolní péče informovat a zmírnit obavy rodičů.

Na to, zda je lepší půldenní nebo celodenní docházka, neexistuje jednoznačná odpověď. U dětí z přistěhovaleckých rodin se díky celodenní docházce zlepšily jazykové schopnosti, na druhé straně se zhoršila jejich zralost po sociálně-emoční stránce. „U průměrně a lépe situovaných rodin nebyly detekovány žádné negativní dopady na připravenost dětí,“ shrnuli autoři.

Autoři využili data více než 100 000 dětí ve věku tři až šest let a 36 000 dětí mezi jedním a třemi roky. Studie zmiňuje také to, že aby předškolní péče splnila svůj účel, nesmí být učitelé přetěžováni.

Institut IDEA spadá pod Národohospodářský ústav Akademie věd ČR a je součástí společného pracoviště Akademie věd a Univerzity Karlovy CERGE-EI.