Volební neúspěch dostal ČSSD do ztráty téměř 40 milionů korun

Ztráta skoro čtyřicet milionů korun je výsledek hospodaření ČSSD za loňský rok. Podle jejího ekonomického ředitele Martina Starce to zapříčinil především neúspěch v loňských podzimních volbách do sněmovny, který způsobil výpadek v příjmech ze státního rozpočtu za hlasy a mandáty v dolní komoře parlamentu. 

Jan Hamáček
Zdroj: ČTK Autor: Kamaryt Michal

Výnosy sociální demokracie loni činily 184,4 milionu korun, tedy necelé čtyři pětiny toho, co strana předpokládala. Naopak náklady dosáhly na 224,2 milionu korun. „Což bylo 94,5 procenta předpokládaných nákladů,“ uvedl Starec.

Přitom ČSSD původně kalkulovala s výnosy i náklady ve výši 237 milionů korun, nakonec k vyrovnanému hospodaření scházelo 39,8 milionu korun.

„Celkový výsledek hospodaření ovlivnila především jednorázová ztráta za volební hlasy a dlouhodobá ztráta za mandáty poslanců,“ konstatoval Starec. ČSSD ze státního rozpočtu získala 142,3 milionu korun, což představovalo víc než tři čtvrtiny všech příjmů. Za nájmy a služby získala strana 21 milionů, od dárců dostala necelých pět milionů, na členských příspěvcích strana vybrala dohromady 16,3 milionu korun.

Činnost a provoz strany spotřebovaly podle Starce 81,4 milionu korun, mzdy 115 zaměstnanců činily dohromady 56,4 milionu. „Náklady na volby do Poslanecké sněmovny a Senátu byly celkem 85,7 milionu korun,“ uvedl Starec. Utratila za ně tedy necelou polovinu svých příjmů.

Strana podle Starce čelila dvěma řízením před Úřadem pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Jedno pro ni skončilo úspěšně, druhé ještě pokračuje. I když se ČSSD dostala do ztráty, tak jako pozitivní Starec vidí komentář auditora, který neměl k hospodaření Lidového domu výhrady. „ČSSD financovala své aktivity v roce 2017 transparentně a bezproblémově na všech úrovních, výrok auditora je bez výhrad,“ uvedl Starec.

Nedořešený spor o tři sta třicet osm milionů korun 

Dořešený stále není spor, ve kterém by měla ČSSD podle rozsudku zaplatit někdejšímu advokátovi Zdeňku Altnerovi 338 milionů korun za právní služby. Po Altnerově smrti pokračuje dědické řízení, které je překážkou toho, aby o dovolání ČSSD rozhodl Nejvyšší soud.

„Až bude stanoven okruh dědiců, pak může Nejvyšší soud rozhodnout,“ řekl Starec. ČSSD zatím vyplatila jen lidi, kterým podle soudů dlužil Altner.

V příštím roce by měla ČSSD hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, výnosy i náklady by měly dosáhnout na 137 milionů. V prvních měsících roku se podle Starce daří plán plnit.

Na kampaň v letošních volbách počítá ČSSD se čtyřiadvaceti miliony korun. „U voleb do komunálu se na tom budou podílet velmi silně okresní a krajské organizace, tam nyní nechci odhadovat, kolik prostředků uvolní,“ řekl.