Tísňová linka 112 zvoní každých 9 sekund. Brzy o pomoc zavolají sama auta

Hasičský záchranný sbor i veřejnost si v sobotu 11. 2. připomínají Den jednotného evropského čísla tísňového volání 112. V Česku linku obsluhují právě hasiči a loni na ní přijali 3,3 milionu hovorů. Linka slouží téměř půl miliardě lidí nejen v členských státech Evropské unie. Zavolat na ni mohou lidé v nouzi zdarma a nepřetržitě. Nově budou na linku volat nejen lidé, ale samotná auta.

Video Události
video

Události: Záchranný systém chystá technické novinky

Linka 112 propojuje základní složky integrovaného záchranného systému. Jen v České republice bylo přes tuto linku přijato v loňském roce 3 302 487 hovorů. To znamená, že operátoři odbavili hovor každých 9 sekund. Většina volání jsou však omyly nebo vtipy, což práci záchranářů velmi ztěžuje.

Operátoři tísňové linky 112 musí denně řešit desítky komplikovaných případů. Kromě poskytování pomoci na území Česka roste v posledním roce i počet případů, kdy volají rodinní příslušníci českých občanů, kteří se dostali do kritické situace v zahraničí.

Každoročně si 11. února Den linky 112 připomínají hasičské stanice prostřednictvím různých akcí pro veřejnost. Například v Praze v souvislosti s mezinárodním dnem „stodvanáctky“ otevřela své brány pro návštěvníky většina hasičských profesionálních stanic.

Video Studio 6 víkend
video

Den otevřených dveří v hasičské stanici

V Česku funguje 14 telefonních center linky 112, přes kterou se lze zdarma dovolat pomoci hasičů, policie i záchranné služby. V rámci republiky jsou centra propojena a v případě přetížení nebo výpadku jednoho z nich jsou hovory automaticky přesměrovány na jiné. Operátoři linky 112 jsou schopni odbavovat tísňové hovory v češtině, angličtině a němčině, v případě potřeby mají k dispozici i softwarovou podporu v dalších jazycích.

Záchranný systém podpoří eCall nebo lokalizační zprávy

Operátorům linky pomáhají i další nové technologie. Na konci roku 2015 byl spuštěn Národní informační systém integrovaného záchranného systému, který umožňuje lepší příjem tísňových volání, efektivnější vysílání sil do akce a hlavně koordinaci a rychlou komunikace mezi jednotlivými složkami záchranného systému, informuje mluvčí hasičů Nicola Zaoralová.

V letošním roce přibudou další novinky. Od června bude systém přijímat lokalizační zprávy z mobilního telefonu. „V praxi to znamená, že pokud si někdo zavolá pomoc na tísňovou linku 112, jeho mobilní telefon automaticky vyšle tuto zprávu, která bude obsahovat GPS souřadnice místa, ze kterého volá,“ vysvětluje mluvčí hasičů.

„Velmi často se totiž stává, že volající buď přesně neví, kde se nachází, nebo je prostě v takovém stresu, že tuto informaci není schopen operátorovi sdělit,“ pokračuje mluvčí. Služba nevyžaduje instalaci žádné speciální aplikace ani registraci uživatele.

Podobnou službu už nyní nabízí mobilní aplikace Záchranka, která při stlačení tlačítka na mobilu vytočí linku 155 a zároveň odešle přesnou polohu osoby. Za necelý rok fungování ji má v Česku staženou už 300 tisíc lidí. V 650 případech už záchranáři vyjížděli právě na základě volání z této aplikace.

Auto samo zavolá pomoc

Druhým novým systémem bude eCall. Technologie už v některých autech funguje. Systém eCall je elektronický bezpečnostní systém, který v případě vážné dopravní nehody automaticky zavolá operátora tísňové linky.

„I když bude posádka vozu v bezvědomí, systém bude okamžitě informovat záchranáře, kde se nehoda přesně stala. Kromě zajištění vyslání pomoci na místo předává centrum linky 112 informaci o nehodě do jednotného systému dopravních informací a tím snižuje riziko vzniku následných nehod a kolon,“ uvedla Nicola Zaoralová.

„Mnohdy je rozhodující doba mezi tím, kdy se nehoda stane, a tím, kdy kolem jede nějaký jiný řidič, který tu nehodu nahlásí. V případě, že je to nehoda na silnici nižší třídy s menším provozem, tak tam to může trvat i desítky minut,“ upozorňuje mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška. Systém eCall však přivolá pomoc ihned bez ohledu na stav posádky.

Všechny členské státy EU musí v centrech tísňových volání spustit eCall do konce září letošního roku. Od března 2018 musí pak mít eCall zabudována nově schvalovaná osobní a lehká nákladní auta, která budou uváděna na trh. Řidič může pomocí technologie okamžitě přivolat pomoc i v případě, že se stane svědkem dopravní nehody.

Další nová technika má pomoci přímo záchranářům při průjezdu většími městy. Díky preferenčnímu řízení světelných křižovatek se ve směru, kudy jede vůz rychlé zdravotnické pomoci nebo hasičů, automaticky rozsvítí na semaforu zelená. V Praze odstartuje pilotní projekt během několika měsíců a naváže na už fungující systém pro autobusy a tramvaje.

Většina volání na 112 je neoprávněná, hrozí vysoké pokuty

Práci záchranného systému sice vylepšují nové technologie, ale komplikují ji zlomyslná nebo neoprávněná volání. Na lince 112 se tak dají označit tři čtvrtiny ze všech telefonátů. Obvykle jde o omyl nebo záměrný planý poplach. Číslo lze vytočit 112 i ze zablokovaného telefonu nebo z telefonu bez SIM karty, často ho proto vytočí děti při hře se starým telefonem.

Hasiči kvůli planým poplachům evidují každý rok zhruba 8 tisíc zbytečných výjezdů. V některých případech může operační středisko volajícímu tísňovou linku dočasně zablokovat a Český telekomunikační úřad může volajícímu uložit pokutu až 200 tisíc korun.