První světová válka pohledem lidí: Historici hledají dobové předměty

Dopisy, fotografie nebo i zbraně z let první světové války shánějí historici v rámci akce Europeana 1914–1918. Historické předměty lidem zůstanou, historici je ale zdigitalizují a budou zjišťovat, k čemu se váží. Sběrové dny se uskuteční o dvou dubnových víkendech v Praze a Brně.

Video Studio 6
video

Tomáš Lachman: Snímky předmětů i jejich příběhy budou na webu projektu

Projekt Europeana 1914–1918 trvá v některých zemích již pět let, nyní se rozšířil i do Česka. Historické předměty uchované v rodinných sbírkách mohou lidé přinést buď 2. a 3. dubna do pražského kina Ponrepo, nebo 16. dubna do kina Art v Brně.

Autoři se snaží pohlédnout na první světovou válku jinak než jako na všeobjímající zhoubný konflikt. „První světovou válku známe poměrně dobře z různých pramenů úřední provenience, z dobových tiskových materiálů a podobně. Ale v tomto projektu se klade důraz na osobní stránku konfliktu,“ přiblížil Tomáš Lachman z Národního filmového archivu.

Historiky zajímá prakticky cokoli, co souvisí s válkou, kterou nepřežilo sedmnáct milionů lidí – od osobních písemností přes uniformy po zbraně. Kdo památku přinese, bude s ní moci seznámit svět. K dispozici navíc bude mít historiky, kteří leckoho poučí, co vlastně doma má. „Na místě budou přítomni kolegové z Československé obce legionářské a historici z Národního muzea. Poskytnou kvalifikovaný komentář a vysvětlení, k čemu předmět sloužil, jaká byla jeho role,“ podotkl Lachman.

Digitalizované předměty i příběhy s nimi spojené si bude moci prohlédnout každý na webu Europeana 1914–1918. Tam již jsou zahrnuty předměty, které lidé přinesli historikům v jiných zemích. Mezi největší kuriozity řadí Tomáš Lachman dopis z roku 1916, který poslal Adolf Hitler ze svého rekonvalescenčního pobytu v Berlíně.

Ačkoli sběrné dny pro Europeana 1914–1918 proběhnou v Česku poprvé, obdobný projekt z digitální knihovny Europeana se konal před dvěma lety. Tehdy historici lidi vyzvali, aby přinesli předměty spojené s listopadem 1989, velký ohlas však tehdy akce neměla.