Policisté jednali správně. Soud změnil verdikt v případu kontroly dokladů

Policie nechybovala, když v mezinárodním vlaku vyzvala k prokázání totožnosti právničku Zuzanu Candigliotu. Nejvyšší správní soud zrušil verdikt Krajského soudu v Brně, podle kterého policisté postupovali nezákonně. Krajský soud považoval za evidentní, že česky hovořící Candigliota s malým příručním zavazadlem není migrantka. Právě na cizince bez povolení k pobytu se kontrola zaměřovala.

Právnička aktivní v neziskové organizaci Liga za lidská práva cestovala vlakem z Břeclavi do Brna. Při rutinní kontrole zaměřené na běžence ji policisté požádali o doklady. Odmítla, proto ji hlídka odvedla na policejní stanici, kde strávila dvě hodiny.

„Rutinní prohlídky, při nichž musí lidé automaticky předkládat doklady policii, jsou nesmysl. Nic takového neexistuje. Policie musí mít vždy pádný a jasný důvod k tomu, aby mohla občana požádat o doklady. Slušný člověk nemá co tajit, na druhé straně ale není důvod, aby se kdykoli legitimoval,“ uvedla loni Candigliota.

Vzhled, jazyk a chování nestačí

Nejvyšší správní soud ovšem postup policie při ověřování totožnosti označil za správný. Policisté prý mohou od kontroly upustit, pokud mají jistotu, že kontrolovaný člověk skutečně není nelegálním cizincem. Nemohou se ale v podobné situaci rozhodovat jen podle subjektivních kritérií, jako jsou vzhled, jazyková vybavenost nebo individuální projevy chování.

Právničce tehdy navrhli, aby jim místo předložení průkazu totožnosti pouze sdělila své jméno, příjmení a datum narození. Podle NSS je to alternativní, nejméně zatěžující způsob ověření totožnosti.

„Byl tak respektován původní účel prováděné kontroly, to jest zjištění přítomnosti cizinců bez povolení k pobytu, nikoliv kontrola povinnosti mít u sebe vždy doklad totožnosti. Za uvedených okolností je nutno konstatovat, že policisté postupovali v souladu se zásadou přiměřenosti,“ stojí v rozsudku NSS.

Policisté však podle NSS chybovali při provedení druhé osobní prohlídky na policejní služebně, k níž prý už nebyl zákonný důvod. O žalobě na postup policie musí znovu rozhodnout Krajský soud v Brně, je při tom vázán názorem NSS.

Případ fotografa Hradílka

Případ Zuzany Candiglioty není jediným mediálně známým případem z roku 2015, kdy policisté kontrolovali totožnost člověka, který si na jejich postup později stěžoval. V březnu se Obvodní policejní ředitelství pro Prahu 1 omluvilo fotografovi Aktuálně.cz Ludvíku Hradílkovi za to, že mu policisté bezdůvodně přes hodinu a půl nechali pouta na rukou, v rozporu se zákonem si ho fotografovali a nepřiměřeně dlouho ho drželi na pražské služebně v Bartolomějské ulici.

Tam ho předvedli poté, co se při happeningu proti ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi na Staroměstském náměstí odmítl policistům legitimovat a zdůvodnil to tím, že k tomu v dané situaci neměli právo. Policie se sice fotografovi omluvila, zároveň však potvrdila, že má zaplatit tisícikorunovou pokutu za to, že odmítl předložit ke kontrole občanský průkaz.

„S pokutou nesouhlasím. Trvám na tom, že nebyl důvod, aby mě policisté legitimovali. Přesto ji zaplatím, protože jinou možností by bylo soudní martyrium, na které nemám čas ani energii,“ řekl k tomu fotoreportér Ludvík Hradilek.