Dobrovského tunely se dočkají dostavby

Brno - Na stavbě Dobrovského tunelu v Brně se od pondělí rozléhá hluk stavebních strojů. Ředitelství silnic a dálnic má totiž konečně platné stavební povolení. To původní zhruba před půl rokem zrušil soud kvůli stížnostem lidí, kteří nad tunely bydlí.

Soud zrušil stavební povolení pro ražbu s tím, že námitkám dotčených lidí se musí vyhovět. Jiří Rupp, ředitel Ředitelství silnic a dálnic Brno ke splnění podmínek dodává: „Ministerstvo dopravy podle rozhodnutí soudu doplnilo podmínky do stavebního povolení tak, abychom vyvrátili obavy anebo neumožnili tvrdý zásah do majetku občanů.“

I Radek Motzke, právní zástupce protestujících občanů, nahlíží na výstavbu pozitivně: „Myslím si, že tentokrát se už dohodneme. Musím ocenit, že bylo připraveno principielně nové statické zajištění. Bude se dělat trysková injektáž, která oddělí tunel od okolních budov a která velice zmírní riziko poklesů.“

Vladimír Macík, ředitel výstavby tunelů Dobrovského, OHL ŽS popisuje pracovní proces takto: „Vyztužují se válcovanými nosníky hep 140 mm silnými, které jsou ohnuté přesně do profilu štol. Dalším krokem pak bude prohloubení těchto štol. Dělníci budou postupovat vždy po zhruba 150 metrech. Nejdřív vyhloubí dvě boční štoly, pak je vyztuží a nakonec zbourají příčku mezi nimi.“

Na Dobrovského tunely budou ještě z obou stran navazovat komplikované mimoúrovňové křižovatky. Celá stavba má být hotová v roce 2011.