Olomouc řeší problém, jak se dostat na druhou stranu řeky Moravy

Olomouc - V Olomouci začínají s předstihem řešit problém, jak se dostat na druhý břeh řeky Moravy, když hlavní komunikace ve městě přijdou najednou o dva mosty na Masarykově a Komenského ulici. K této situaci by mělo dojít za několik let při druhé etapě protipovodňových úprav koryta Moravy. Vedení města uvažuje o provizorním přemostění Letné, informoval primátor Martin Novotný.

„Poměrně velké území města bude v letech 2010-2012 ovlivněno touto stavbou. Chceme v tom mít předem co nejjasněji. Překvapilo nás, že to bude trvat 2,5 roku, pokud se oba mosty strhnou najednou. V případě, že by se nové mosty na jejich místě budovaly odděleně, trvalo by to čtyři roky,“ řekl Novotný.

Náhradní řešení se radnici moc nezamlouvá. „Provizorní most v Masarykově ulici pro tramvajovou a autobusovou dopravu by stál 43 milionů korun, což je cena poloviny nového mostu. Jeví se to jako nereálné,“ uvedl Novotný. Lacinější náhradní přemostění by mohlo vzniknout na Letné, a to na konci ulice Václava III. „I to jsou pro nás ale prvotní informace. Budeme hledat řešení, které zkrátí dobu výstavby a bude co nejvíce eliminovat dopad stavby na život města. Hlavně v nalezení objížděk a náhradních tras autobusové dopravy,“ dodal primátor.

Rozšíření koryta bude financovat především státní podnik Povodí Moravy. Investice se odhaduje na 650 milionů korun. Město má k tomu přidat několik stovek milionů na vybudování nového mostu v Masarykově ulici a přeložky inženýrských sítí. Nový most v Komenského ulici u Bristolu by měl financovat krajský úřad. Po dokončení úprav pojme koryto Moravy tzv. 330letou vodu a na nábřeží vznikne i rekreační zóna.

První etapou projektu protipovodňových opatření bylo vybudování obtokového kanálu, který byl zprovozněn na konci loňského roku. Stál 470 milionů korun.