Vysoké školy zahajují boj proti podvádění studentů

Brno - České vysoké školy od dnešního dne spouští do unikátní elektronický systém pro odhalování plagiátorských prací studentů. Program ve formě softwarové databáze vyvinuli počítačoví odborníci z brněnské Masarykovy univerzity. Doposavad se přihlásilo ke spolupráci 17 vysokých škol z Prahy, Brna, Českých Budějovic, Ostravy nebo Hradce Králové. Ministerstvo školství přispělo na projekt částkou kolem 10 milionů korun.

Učitelé, vedoucí prací či další pověřené osoby z jednotlivých fakult dostávají možnost během krátkého okamžiku zkontrolovat autorství jednotlivých písemných elaborátů. České univerzity jim postupně vytvářejí seznamy a připravují podmínky pro vkládání prací do systému.

Brněnská vysoká škola má s podobnou službou kontrolující diplomové práce již dvouletou zkušenosti a za tu dobu odhalila na 150 000 plagiací. Podle anonymních průzkumů se až jedna třetina vysokoškoláků přiznává k tomu, že alespoň jednu z vlastních prací opsala z cizích zdrojů.  Databáze porovnává formulaci vět či odstavců s doposud vydanými pracemi. Počet odhalených plagiací je však zavádějící, neboť blíže nevypovídá o míře opsání a mezi plagiace zahrnuje i výskyt řádných citací z pramenů.

Důležitá je preventiví funkce

„Konkrétní hranice mezi opisováním a využíváním vnějších pramenů je obecně těžko definovatelný a závisí na posouzení příslušných orgánů fakulty či vedoucích prací,“ uvedla Jitka Brandejsová, manažerka vnějších vztahů a marketingu MU Brno. Stávající systém tak bude zatím spíše jakousi pomůckou než usvědčujícím orgánem a pro studenty má preventivní efekt odstrašování.

V budoucnu se plánuje rozšíření databáze o internetové zdroje, seminární práce i práce učitelů. Již teď program umožňuje nahlédnout veřejnosti do seznamu a vyhledávat studie z různých oborů či nalézat odkazy k plnému znění prací. Lidé budou mít možnost ověřit si autora daného výtvoru i fakultu, na které byl text vytvořen. Tvůrci vyhledávacího systému chystají do budoucna obohacování o další možnosti.

Karlova univerzita zatím váhá 

Pražské Univerzita Karlova se zatím ke spolupráci nepřihlásila, i když možnost využívat projekt brněnských kolegů podle mluvčího Václava Hájka intenzivně zvažuje. Vedení univerzity má v plánu zabývat se systémem v červnu letošního roku, eventuální zapojení do systému by připadalo v úvahu začátkem školního roku 2008/2009. Univerzita má zatím mnoho jiných administrativních problémů, které jsou aktuální, potvrdil Hájek.

Projekt, který poskytuje souhrn veškerých prací vytvořených vysokoškoláky, vyhledává plagiátorské práce a  sdružuje tolik vysokých škol včetně některých zahraničních (Bratislava), zatím nebyl nikde vytvořen. Systém byl zprovozněn na serveru Vysokoškolské kvalifikační práce.

Studenti v aule
Studenti v aule