Senioři volají po dostatečné státní péči

Praha - Rada seniorů ČR požaduje, aby se stát lépe staral o starobní důchodce. Podle názoru jejího vedení se životní podmínky seniorů stále zhoršují a stát starší lidi dostatečně nepodporuje. O své strategii v následujícím čtyřletém období budou zástupci členských organizací rady jednat v pátek v Praze na svém sjezdu. Novinářům to dnes řekl předseda Rady seniorů ČR Zdeněk Pernes.

Pernes soudí, že senioři mají za své zásluhy nárok na vyšší důchody, než jim v současnosti stát přiznává. Zatímco v roce 1991 podle Pernese činil podíl průměrného starobního důchodu k průměrné hrubé mzdě přes 55 procent, loni to bylo jen necelých 40 procent. „Hlavní příčinou je nízká valorizace penzí, která trvale zvyšuje rozdíl mezi životní úrovní celé společnosti a důchodci,“ míní Pernes.

Zdeněk Pernes:

„Vložené prostředky do penzijního systému a také jimi vytvořené investiční zdroje ekonomiky zakládají současným seniorům ekonomicky legitimní nárok nejen na dostatečné penze, ale též na přiměřený podíl na prosperitě společnosti.“

Rada seniorů proto podle Pernese připraví návrh zákona, který by zabezpečil rychlejší a progresivnější valorizace důchodů. Protože důchody přiznané před rokem 1998 jsou podle názoru Rady seniorů příliš nízké, bude požadovat jejich zvýšení mimořádnými výplatami třináctého důchodu.

Starobní, pozůstalostní a invalidní důchody pobírá asi 2,7 milionu lidí, z toho starobní důchod asi dva miliony. Výše důchodů se pravidelně zvyšuje od ledna v závislosti na inflaci. Podle ministerstva práce a sociálních věcí letos průměrný důchod přesáhne hranici 10.000 korun.

Senioři chtějí zastoupení v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání

Podle Pernese by obě komory parlamentu měly zřídit nové výbory pro seniory a stárnutí populace; senioři si přejí být zastoupeni také v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Rada seniorů také počítá s předložením návrhu zákona o sociálním bydlení seniorů. Měl by pomoci získat bydlení starým lidem, kterým by hrozilo kvůli vysoké ceně nájemního bydlení bezdomovectví.

Rada seniorů vznikla v roce 2005 z výboru, který zastřešoval několik organizací důchodců a zdravotně postižených. Tato nepolitická organizace si předsevzala, že bude zastupovat starší lidi při jednání s vládou, politiky či samosprávou. Nyní zastřešuje přes 30 různých seniorských organizací a prohlašuje, že reprezentuje zájmy všech českých starobních důchodců.