Vývoj železnice připomíná plzeňská výstava

Plzeň - V Plzni si mohou lidé připomenout vývoj železnice na českém území na nové výstavě. Expozice Jede, jede mašinka připomíná 170. výročí zahájení provozu první parostrojní železnice z Vídně do Brna, informoval o tom Václav Simbartl, autor výstavy. Na výstavě jsou obrázky nejstarších lokomotiv, staré jízdenky, jízdní řády, části uniforem, odznaky revizorů, tiskárny na kartonové jízdenky, čepicové odznaky, ale i akcie vydané na jednotlivé tratě.

„Všechno začalo v roce 1823, kdy František Josef Gerstner ze společnosti koňské dráhy Budějovice - Linec požádal císaře o udělení privilegia ke stavbě železné koňské dráhy,“ uvedl Simbartl.

Privilegium bylo uděleno v roce 1824, první úsek byl na našem území otevřen v roce 1827, celý byl uveden do provozu v roce 1832. „Od roku 1830 byla provozována koňská dráha pražsko-lánská, protože se pokrok ale nedá zastavit, nedal se zastavit ani v rakousko-uherské monarchii. Po zkušenostech z Anglie vítězila parní lokomotiva,“ dodal.

Proto začala stavba první parostrojní železnice, společnost Severní dráha císaře Ferdinandova ji otevřela 7. června 1839. Z Vídně byly vypraveny za sebou tři vlaky, jimiž cestovalo 1125 lidí. „Tedy každý, kdo ve Vídni něco znamenal,“ dodal Simbartl. Exponáty na výstavu zapůjčil ze své soukromé sbírky, mezi nimi i vůbec první uniformu.

Výstava zachycuje také příjezd prvního vlaku do Prahy v roce 1845 a upozorňuje na situaci v Plzni. „Do Plzně přijela dráha v roce 1861, ne z Prahy, ale z bavorského Furth im Waldu a končila ve Skvrňanech, protože nebyl ještě postaven most přes Radbuzu a přes Úslavu v Doubravce. Z Prahy to bylo napojeno o rok později,“ uvedl Simbartl. Předměty, pohlednice, fotografie a další vystavené exponáty ukazují vývoj železnice až do dnešní doby. Výstava potrvá v sále Národopisného muzea Plzeňska do 4. října.

Ilustrační foto
Ilustrační foto