Fischer označil vědu a výzkum za vládní priority

Ostrava - Oblast vědy a výzkumu bude pro úřednickou vládu jednou z prioritních oblastí, konstatoval dnes premiér Jan Fischer během svého projevu při slavnostním zahájení akademického roku 2009/2010. Symbolický start vysokých škol se dnes konal za přítomnosti všech českých rektorů na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě v Ostravě (VŠB-TUO).

Premiér dnes tlumočil zájem úřednické vlády, která bude mít delší mandát, věnovat zásadní pozornost hlavně efektivnímu financování a organizaci vědy a výzkumu. Fischer se domnívá, že v Česku se příliš nedaří efektivně využívat pro tuto oblast evropské prostředky ze strukturálních fondů. „Ne vždy se daří umisťovat tyto prostředky do projektů, které jsou toho hodny a jsou nosné, ne vždy máme dobře nastavena kritéria pro posuzování projektů,“ míní Fischer.

Fakta českého vysokého školství ve zkratce:

V České republice je podle údajů Centra pro studium vysokého školství 26 veřejných a 45 soukromých vysokých škol. Dvě školy jsou také státní, zřizuje je ministerstvo vnitra a obrany. Loni se ke studiu na vysokých školách zapsalo 98 700 studentů, největší zájem byl tradičně o humanitní a společenskovědní obory. 

Video Telefonát Aleše Gongola
video

Telefonát Aleše Gongola

Právě rozdělování finančních prostředků na vědu a výzkum ze strukturálních fondů dlouhodobě kritizuje vedení Ostravy, Moravskoslezského kraje i vysokých škol. Nezamlouvá se jim, že většina prostředků směřuje na vědu a výzkum v hlavním městě a že jsou projekty posuzovány byrokratickým způsobem.

„Pokud se podíváme, jak je kapacita financí rozdělena podle jednotlivých regionů, tak vidíme, že naprostá většina těch prostředků je v Praze, něco v Jihomoravském kraji a něco málo ve Středočeském a ty další kraje jsou prakticky bez podpory,“ postěžoval si ve svém dnešním úvodním projevu rektor VŠB-TUO Tomáš Čermák. Podle něj spočívá značná disproporce v tom, jaké místo škola zaujímá v počtu studentů, a v množství prostředků, které jí přicházejí na výzkum a vývoj. Fischer přitom označil českou vědu za v cizině respektovanou. „Čeští odborníci a česká věda nemusí propadat nějaké skepsi a komplexu méněcennosti,“ uvedl Fischer.