Ve věku nedožitých 86 let zemřel biskup Jaroslav Škarvada

Praha - Ve věku nedožitých 86 let dnes v Praze zemřel biskup Jaroslav Škarvada. Probošt Metropolitní kapituly u sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze působil mimo jiné jako sekretář kardinála Berana. Po studiích v Římě mu byl zněmožněn návrat do Československa, pracoval proto v Itálii jako profesor dogmatiky. Od roku 1968 působil jako koordinátor duchovní služby českých krajanů rozptýlených po celém světě.

Jaroslav Škarvada se narodil 14. 9. 1924 v Praze. Od roku 1945 byl posluchačem papežské Lateránské a Gregoriánské univerzity v Římě a později alumnem české papežské koleje Nepomucenum. Na kněze byl vysvěcen roku 1949. Díky politické situaci v bývalém Československu mu ale byl jeho návrat do vlasti znemožněn.

Pracoval proto nejprve v Itálii jako profesor dogmatiky v regionálním semináři v Chieti. Od roku 1965 působil jako sekretář kardinála Berana až do jeho smrti. Od roku 1968 působil jako koordinátor duchovní služby českých krajanů rozptýlených po celém světě. V letech 1970-1991 byl také spolupracovníkem vatikánského Státního sekretariátu. 18. 12. 1982 byl jmenován titulárním litomyšlským biskupem. 6. 1. 1983 byl papežem Janem Pavlem II. v bazilice sv. Petra vysvěcen na biskupa. Úkolem jeho biskupské služby bylo nadále řízení pastorace českých krajanů v zahraničí.

28. 8. 1991 byl jmenován pražským světícím biskupem. Od listopadu 1991 do února 2001 zastával funkci generálního vikáře pražské arcidiecéze a od ledna 1993 do září 2002 byl proboštem Metropolitní kapituly u sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze.