NSS potvrdil Karlovým Varům pokutu za proslulou „losovačku“

Brno – Půlmilionovou pokutu za tzv. "karlovarskou losovačku" dnes stvrdil Nejvyšší správní soud (NSS). Postup při losování kritizoval už antimonopolní úřad, který zúžení počtu uchazečů označil za netransparentní. Karlovým Varům proto uložil jednu z nejvyšších pokut za zadávání veřejných zakázek, nyní jeho závěry potvrdil i Nejvyšší správní soud.

Karlovarská losovačka se v Česku stala pojmem. Dvouapůlminutový snímek na serveru youtube.com dokazuje, že organizátor soutěže vybíral dvě z firem včetně vítěze z uzavřeného osudí několik desítek sekund, zatímco ostatní lístky vytáhl podstatně rychleji. Losující to komentoval tak, že jsou lístky slepené, a nemůže je proto v osudí oddělit. Všemu přihlížela notářka, kterou mužovo počínání rozesmálo.

Soudce NSS Zdeněk Kühn:

„Motivy jednotlivých osob participujících na výběru uchazečů o veřejnou zakázku tedy nejsou pro posouzení porušení zásady transparentnosti rozhodující. Porušení zásady transparentnosti podle soudu nastává nezávisle na tom, zda se podaří prokázat porušení některé konkrétní zákonné povinnosti.“

Podle rozsudku NSS losování dvou posledních zájemců mohlo navodit dohady o tom, že osoba ve skutečnosti vůbec nelosuje, nýbrž v nádobě hledá předem určený lístek, který má vytáhnout, avšak lístek se jí nedaří najít. Pro aplikaci zásady transparentnosti podle zákona o veřejných zakázkách přitom podle soudu není podstatné, zda tomu tak skutečně bylo, zda opravdu losující hledal lístek po hmatu, nebo zda to snad bylo způsobeno pouhou nešikovností losující osoby.