Kampaň Přijďte včas varuje ženy před domácím násilím

Praha - Občanské sdružení ROSA zahajuje informační kampaň „Přijďte včas“, která má zajistit dostupnost informací pro oběti domácího násilí tak, aby ho dokázaly včas zastavit. Právě na 25. listopad také připadá Mezinárodní den násilí na ženách. Kampaň, jejíž součástí jsou tři krátké spoty, podporuje také Česká televize.

Česká republika patří v rámci evropské sedmadvacítky mezi státy, které mají velice progresivní legislativu týkající se prevence a ochrany osob ohrožených domácím násilím. „Provádějí se školení policistů a měsíčně je u nás vykázáno okolo 90 násilných osob, z čehož pouhá dvě procenta tvoří násilné ženy. Nejvíc jsou tedy domácím násilím ohrožené ženy a děti,“ uvedla pro Český rozhlas ředitelka sdružení pro pomoc obětem kriminality Bílý kruh bezpečí Petra Vitoušová, přičemž tento trend je stále stejný.

Výjimkou v české legislativě je podle Vitoušové problematika sexuálního násilí; toho se nejčastěji dopouštějí muži, jež ženy před činem znaly. „Česká republika by toho (v této oblasti) měla zlepšit hodně. Začít se dá například tím, kde lze trestní oznámení podávat a kdo jej přijímá. Pro oběť sexuálního násilí je trestní proces velkou zátěží, která začíná už podáním trestního oznámení někde na zamřížované chodbě,“ upozornila Petra Vitoušová.

Video Reportáž Terezy Kručinské
video

Reportáž Terezy Kručinské

Právě před sexuálním násilím a domácím násilím obecně chce také kampaň „Přijďte včas“ varovat. V klipech, jejichž autorkou je Tereza Pospíšilová, kampaň upozorňuje na to, že každá čtvrtá žena se setká s násilím ze strany partnera a desítky žen jsou v ČR svými partnery ročně zabity. Domácímu násilí ale čelí i muži, byť v mnohem menší míře.

Situaci by měla zlepšit celostátní strategie boje s domácím násilím. Po členských zemích ji chce Rada Evropy. Na té české dva roky pracovali odborníci ze státních organizací, ministerstev i neziskovek. „Řešila komplexně celou situaci - pomoc ohroženým osobám, ale i těm násilným, aby i ony mohly najít nějakou pomoc, pokud chtějí změnit svoje chování, je tam i pomoc pro děti,“ uvedla Zdena Prokopová z ROSy. Strategii ale vláda neschválila a vrátila autorům s tím, že chybí například přesnější definice pojmů, statistiky domácího násilí a vyčíslení nákladů. Podle tiskového mluvčího vlády Jakuba Stadlera se kabinet k materiálu určitě vrátí.