Platy a náhrady senátorů budou od února na webu

Praha - Informace o platech a náhradách členů horní komory budou nejpozději od února příštího roku zveřejněné na webových stránkách Senátu. Podle senátní tiskové tajemnice Pavlíny Heřmánkové bude vše k dispozici až příští rok proto, že si senátoři náhrady vybírají v jiném časovém termínu, tedy po skončení letošního účetního roku. Zveřejněny mají být souhrnné informace za každého senátora. Čerpání jednotlivých náhrad na pronájem prostor pro senátorskou kancelář ve volebním obvodu, na jízdné, na platy asistentů či na bydlení v Praze by mělo být ve struktuře na webu uvedeno zvlášť.

„Předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) záležitost zveřejňování platů a náhrad senátorů projednal se senátorskými kluby, které k tomu nevznesly žádné námitky,“ uvedla tisková tajemnice. K tomu, zda budou na webu k dispozici v návaznosti na letošní rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS) i údaje o příjmu a odměnách vedoucích pracovníků Kanceláře Senátu, ale Heřmánková neměla žádné informace.

„Pokud se jedná o platy vedoucích pracovníků Kanceláře Poslanecké sněmovny, zkoumají se v současné době právní názory na to, jakým způsobem a v jakém rozsahu mohou být tyto informace zveřejněny, aby nebyla porušena práva jednotlivých zaměstnanců na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním poskytnutých údajů,“ uvedl Roman Žamboch z tiskového odboru Kanceláře Poslanecké sněmovny. Obraz o odměnách poslanců podle něho dává už příslušný zákon a prováděcí usnesení rozpočtového výboru, které jsou na sněmovním webu.

Úřady mají podle květnového verdiktu NSS povinnost poskytovat informace o platech a odměnách ve veřejné správě. Podle metodického doporučení ministerstva vnitra a Úřadu pro ochranu osobních údajů by údaje měly být zveřejňovány u těch úředníků, které zákon o střetu zájmů řadí mezi veřejné funkcionáře. Bez omezení by měly být poskytovány u zákonodárců přes členy vlády a vedení ústředních orgánů až po vedení obcí a krajů. U ostatních vedoucích pracovníků mají úřady posoudit, zda zájem na zveřejnění převažuje nad právem zaměstnance na ochranu osobního údaje o jeho příjmu.