Heger dohodl s rektory a děkany podobu univerzitních nemocnic

Praha - Ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09) se shodl s rektory vysokých škol a děkany lékařských fakult na podobě věcného záměru zákona o univerzitních nemocnicích. Podle legislativního náměstka ministra Martina Plíška v sobě reforma nese pojistku proti privatizaci. Nemocnice budou v zákoně vyjmenovány. Pokud by některá měla být vyřazena, musel by to schválit parlament.

Návrh půjde příští týden do připomínkového řízení, vláda by ho měla dostat do poloviny června. Zákon by měl platit od roku 2014. „Shoda je na základních principech, že univerzitní nemocnice budou mít formu neziskové organizace zřízené zákonem. Na univerzitní nemocnice se transformují stávající fakultní nemocnice, jejich ředitele bude jmenovat správní rada složená ze zástupců státu, vysokých škol a krajů,“ upřesnil náměstek.

Zákon o univerzitních nemocnicích připravoval před čtyřmi lety také tehdejší ministr Tomáš Julínek (ODS). Chtěl z fakultních nemocnic udělat univerzitní zařízení v podobě akciových společností. Kritici varovali, že to je cesta k jejich privatizaci.

Dlouhodobě se také ozývá kritika zásahů ministerstva do činnosti fakultních nemocnic. I když ředitel nemocnice musí projít konkurzem před komisí, která doporučí nejlepšího uchazeče, je jen na ministrovi, zda ho jmenuje, nebo vybere podle svého uvážení jiného uchazeče. Zákon nebrání tomu, aby ministr hledal ředitele mezi svými stranickými kolegy. „My univerzitní nemocnice jako nestátní neziskové subjekty odpolitizujeme. Zákon omezí vliv ministerstva na personální stránku, ředitele by měla jmenovat správní rada,“ řekl náměstek.

Věcný záměr také počítá s tím, že zdravotní pojišťovny budou mít povinnost s univerzitní nemocnicí uzavřít smlouvu o úhradě zdravotních služeb. Nemocnice získá titul univerzitní po uzavření smlouvy s lékařskou fakultou. Smlouva vymezí rozsah výuky či pracovně právní vztahy, tedy rozsah úvazků a evidenci pracovní doby. Přesněji to bude vymezeno v paragrafovaném znění.