Zbrojaři se střetli s ministrem o podporu českých zbraní

Praha – České zbrojní firmy žádají větší státní podporu, a to vytvořením stabilnějšího podnikatelského prostředí. Stát by se také neměl neustále snažit měnit strukturu a zaměření armády. Na Žofínském fóru se za to postavil šéf Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu (AOBP) Jiří Hynek. V dnešních poměrech nemůžeme vybavit armádu pouze domácími výrobky, kontroval ministr obrany Vlastimil Picek.

„Trh s obranným materiálem není trhem v pravém slova smyslu. Stát reguluje náš export, a není možné ho tedy nechat na holičkách a bez podpory,“ vyjádřil pochyby o postojích státu Hynek. Má za to, že pokud někdo uplatňuje restrikce a omezení vůči vybrané sféře, musí o ni především pečovat. Na rozdíl od ČR podle něj úspěšné státy podporují export svých podniků, výzkum a vývoj.

Picek podporu domácích zbrojařů nezpochybňuje, „ale nemůže být nad vším.“ „Vzhledem k dělbě práce, globalizaci, rozmachu technologií a rostoucím cenám si nebude již nikdy moci dovolit, aby byla armáda z větší části postavena na produktech domácího obranného průmyslu,“ zdůraznil ministr.

V ČR panuje nestabilita

Šéf AOBP se opřel do státního aparátu za to, že nedbá na stabilitu podnikatelského prostředí. „Co je pro každý průmysl kdekoli na světě téměř smrtelné, je neustálá změna prostředí, ve kterém musí působit. Domnívám se, že i neustálá turbulence podnikatelského prostředí je důvodem, proč si ČR v konkurenceschopnosti neustále vede hůře,“ poznamenal Hynek. Zdůraznil škodlivý dopad změn daňových sazeb, zákonů, předpisů a nařízení na firmy.

Pistole CZ P-07 Duty
Pistole CZ P-07 Duty

„Jestli je něco pro bezpečnost státu nevhodné, pak je to přenášení politických turbulencí do armády a její destabilizace,“ míní ministr. Prezident AOBP se opřel i do boje předchozího kabinetu proti úplatkářství.

Populistický boj proti korupci nás likviduje, znělo od zbrojaře

V rámci populistického boje proti korupci máme zákon, který téměř paralyzuje schopnost státní správy pořizovat kvalitní výrobky v potřebném čase,„ pronesl Hynek. V malé zemi se podle něj často stane, že existuje pouze jeden výrobce požadovaného vojenského vybavení. A když se do soutěže o dodávku pro armádu přihlásí jediný uchazeč, musí být podle zákona o veřejných zakázkách soutěž zrušena. “Jestliže se máme řídit takovým zákonem, tak ho okamžitě změňme, protože ten zákon je nefunkční," podtrhl Hynek.

Zatím poslední novelu zákona o veřejných zakázkách schválila vláda posledního července. Nová úprava mimo jiné ruší kritizovanou povinnost zrušit výběrové řízení kvůli jedné nabídce, při opakovaném vypsání zakázky bude moci zadavatel nově hodnotit i jediného zájemce. U opakovaných zakázek také odpadá povinnost uveřejňovat předběžné oznámení, které nyní každou soutěž prodlužuje o měsíc. Hospodářská komora ČR schválení novely přivítala, hlavně změnu nutnosti zrušit výběrové řízení při jediné nabídce nebo zachování třímilionového limitu u stavebních zakázek.