Zákon o registru smluv by mohli mít poslanci na stole v září

Praha – Poslanci by mohli projednat zákon o centrálním registru smluv v září. Po jednání premiéra Bohuslava Sobotky se zástupci projektu Rekonstrukce státu to řekl ministr pro legislativu Jiří Dienstbier. Upozornil zároveň, že hlubší diskuze se musí vést především ohledně zveřejňování smluv firem s účastí státu, krajů a obcí tak, aby nebyly poškozeny vůči konkurentům na trhu.

Dienstbier zároveň upozornil, že je vytvořena koaliční skupina, která má ve spolupráci s ministerstvem vnitra zpracovat komplexní pozměňovací návrh. Návrh zákona by tak mohl být projednán na schůzi sněmovny v září tohoto roku.

V rámci zveřejňování smluv by ale měly fungovat i jistá omezení, zdůraznil Dienstbier. „Jedním je finanční limit pro objednávky a faktury, dalším je časová výjimka pro menší obce, které by měly být z povinnosti zveřejňovat smlouvy vyloučeny na dva roky,“ dodal. Tyto změny již dřív doporučil i ústavně-právní výbor.

Je třeba ochránit postavení na trhu státních firem

Diskuze se povede především v otázce zveřejňování smluv státních firem. „Nejpodstatnější věc, kde jsme nebyli schopni vydefinovat přesné parametry, tak je určité omezení na zveřejňování smluv ze strany obchodních korporací, kde má většinu či stoprocentní účast stát, obce či kraje,“ dodal Dienstbier. Je podle něj potřeba ochránit jejich postavení na trhu, aby v konkurenčním prostředí nebyly znevýhodněny.

Předlohu již dříve podala skupina poslanců v čele se semilským starostou Janem Farským (TOP 09 a Starostové). Debaty o normě se ve výborech protahovaly. Ústavně-právní výbor ji nakonec doporučil schválit se změnami, podle hospodářského výboru by ji měla dopracovat vláda a výbor pro veřejnou správu doporučil zamítnutí.


Možnost zveřejnit smlouvy by zároveň měly mít všechny smluvní strany. „Tedy nejen veřejnoprávní účastník, ale i druhá strana,“ poznamenal. Důležité tak podle Dienstbiera je, aby bylo zajištěno rovné postavení všech účastníků smlouvy. Zákon by měl být zároveň schválen v časovém předstihu tak, aby stát mohl na schválení zákona zareagovat a připravit příslušný informační systém, jehož prostřednictvím by se smlouvy v registru zveřejňovaly.

  • Jan Farský (TOP 09), předkladatel zákona: „Ten zákon má sám o sobě deset paragrafů, to není norma typu občanského zákoníku. To je jednoduchý zákon o dvou stránkách, v jehož jednoduchosti je právě obrovská síla. V té jednoduchosti má těch mezer mezi paragrafy tak málo, že těch míst, kudy utéci, je stejně tak málo.“

Iniciativa Rekonstrukce státu bere září jak závazný termín

Na celkovém pozměňovacím návrhu bude pracovat koaliční poslanecká skupina spolu s ministerstvem vnitra. Zástupce Rekonstrukce státu Jiří Boudal je spokojen s tím, že většinu technických bodů se podařilo vyřešit. Ohledně úpravy zveřejňování smluv firem existuje několik řešení, iniciativa je ale rozhodně proti jejich úplnému vynětí ze zákona. Boudal zdůraznil, že schvalování předlohy v září iniciativa bere za velmi závazný termín.

Video Brífink po setkání předsedy vlády se zástupci projektu Rekonstrukce státu
video

Brífink po setkání předsedy vlády se zástupci projektu Rekonstrukce státu

Registr smluv, který by měl zvýšit transparentnost ve smluvních vztazích, je součástí koaliční smlouvy i jednou z norem, jejíž přijetí požaduje protikorupční iniciativa Rekonstrukce státu.

Po jeho zavedení by zveřejněním smluv v tomto registru měla být podmíněna účinnost příslušných smluv. Předloha předpokládá, že nezveřejněné smlouvy státu, krajů, obcí a jejich firem a organizací by nebyly účinné. V registru by navíc měly být taky objednávky a faktury. Připravovaný registr může ale dostát řady výjimek. Norma se prozatím netýká malých obcí a například státní podniky budou moci chránit obchodní tajemství.

Inciativy sdružené v Rekonstrukci státu přitom očekávaly, že Poslanecká sněmovna přijme první tři z celkových devíti protikorupčních zákonů nejpozději do půl roku. Argumentovali tím, že zákon už je připraven, a není proto důvod jeho účinnost odkládat (více čtěte zde).