Začíná studie kolektivní imunity na koronavirus. Vše, co potřebujete vědět

Od čtvrtka začíná na území České republiky testování, které má zjistit, kolik lidí se už setkalo s novým koronavirem. Odběrové stany v Praze se otevírají 23. dubna od 10:00, v Brně a Litoměřicích od 8:00. V Olomouckém kraji začíná testování 24. dubna od 8:00. Platí přitom, že čas od 8:00 do 10:00 je přednostně určen lidem starším 60 let. Na testování se nelze předem registrovat ani objednat.

COVID-19 je způsoben novým typem koronaviru s odborným označením SARS-CoV-2. Jde o infekční onemocnění, u něhož i přes publikaci stovek prací v odborné literatuře stále chybí základní informace o šíření a průběhu. Jednou z takových dosud neznámých klíčových informací je množství lidí, kteří sice nakažení koronavirem SARS-CoV-2 jsou nebo byli, ale neměli a nemají žádné přízaky. Jejich počet má významný vliv na šíření nejen v České republice.

A právě to má zjistit nová studie SARS-CoV-2-CZ-Preval, které se nepřesně říká „plošné testování“. Začíná 23. dubna, provádí ji Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS) a bude sloužit k odpovědnému rozhodnutí o dalších krocích ke snížení dopadů této nemoci. 

Kdo se může zúčastnit

Studie se mohou účastnit lidé bez příznaků, kteří budou splňovat vstupní kritéria a budou ochotni podstoupit vyšetření přítomnosti protilátek proti viru SARS-CoV-2. Vstupní kritéria podle ÚZIS jsou:

 • Věk od 18 do 89 let
 • Věk od 8 do 17 let (pouze v oblastech Prahy a Brna s okolím)
 • Žádné akutní zdravotní potíže typické pro COVID-19
 • Bez zvýšené teploty
 • Bez potvrzené diagnózy COVID-19
 • Trvalý/přechodný pobyt v Česku

Vlastní testování bude s výslovným souhlasem vyšetřovaného s účastí ve studii. ÚZIS bude každý den upřesňovat, jaké kategorie lidí ještě k vyšetření chybí –⁠ nebo které skupiny se naopak už dostavit nemusí, protože je v nich již dostatek analyzovaných vzorků. Tyto informace najde každý v tomto pravidelně aktualizovaném článku.

Testovat se bude v šesti oblastech. 

 • Praha
 • Brno a okolí
 • Olomouc a okolí
 • Litoměřice
 • Litovel
 • Uničov

Ministersto zdravotnictví na TÉTO STRÁNCE zveřejnilo seznam míst, kde se lidé mohou v daných oblastech k testům dostavit.

Doba trvání studie

Studie se uskuteční v období duben až květen 2020, vlastní testování bude trvat přibližně dva týdny –⁠ než se podaří odebrat dostatečné množství vzorků od všech skupin, které jsou potřeba ke zmapování situace.

Postup vyšetření

V odběrovém místě se zájemce prokáže kartičkou zdravotní pojišťovny, případně dokladem totožnosti. Postup vyšetření je následující:

 1. Změření tělesné teploty
 2. Podání informací o projektu a odpovědi na případné dotazy
 3. Vyplnění a podepsání Informovaného souhlasu a Souhlasu se zpracováním osobních údajů
 4. Vyplnění krátkého dotazníku
 5. Odběr kapilární krve z bříška prstu. Ve městech Olomouc, Livovel a Uničov bude proveden odběr žilní krve
 6. Vyšetření protilátek proti viru SARS-CoV-2 takzvaným Rapid-testem. Výsledek bude znám přibližně do 20 minut
 7. Sdělení výsledku vyšetření

Pokud lékaři zjistí u vyšetřovaného přítomnost protilátek, odeberou rovnou na místě vzorek biologického materiálu z nosohltanu pro vyšetření PCR, které potvrdí, jestli je u něj stále virus SARS-CoV-2 přítomný. 

10 základních otázek a odpovědí o Studii kolektivní imunity

Kdo se může zúčastnit této studie?
Vyšetření je určeno pouze pro zdravé lidi, kteří nemají příznaky onemocnění horních cest dýchacích a ani dříve u nich nebylo potvrzeno onemocnění COVID-19. Zapojí se dospělí a speciálně v Brně a v Praze také děti od 8 let.

K čemu vyšetření takzvaným Rapid-testem slouží?
Rapid-testem se detekuje přítomnost protilátek proti viru SARS-CoV-2. Nelze jím detekovat časnou infekci, protilátky se objeví patrně po dvou týdnech od případné infekce.

Jak se dozvím o výsledku vyšetření na přítomnost protilátek proti viru SARS-CoV-2?
Výsledek bude sdělen pracovníkem, který provedl odběr přibližně do půl hodiny od zahájení testu.

Je možné, že se tímto vyšetřením přítomnost protilátek proti viru SARS-CoV-2 nerozpozná?
Přestože je citlivost nabízeného testu relativně vysoká, může se stát, že přítomnost protilátek proti viru není rozpoznána. Proto je velmi důležité, aby bez ohledu na výsledek testu při výskytu příznaků COVID-19 každý konzultoval svůj zdravotní stav s praktickým lékařem nebo krajským hygienikem.

Je vyšetření bolestivé?
Pro vlastní vyšetření je třeba získat vzorek kapilární krve z bříška prstu. Při tomto odběru bude porušena celistvost kůže, vyšetření tedy může být mírně bolestivé.

Jak bude nakládáno s odebraným vzorkem?
Odebraný biologický materiál (kapilární krev) bude sloužit pouze pro účely vyšetření a bude po jeho vyhodnocení zničen a nebude uchováván.

Co se bude dít, pokud bude výsledek vyšetření na protilátky proti viru SARS-CoV-2 pozitivní?
V takovém případě bude testovaný vyzván k provedení stěru biologického materiálu z horních cest dýchacích na prokázání přítomnosti viru a budou doporučena opatření pro zabránění šíření případné infekce do doby, než bude znám výsledek vyšetření (každý obdrží informační letáček s dalším postupem).

O výsledku tohoto vyšetření bude informovat laboratoř, která ho provede, nebo přímo krajská hygienická stanice. Pokud bude výsledek vyšetření ze stěru z horních cest dýchacích negativní, tak to znamená, že se vyšetřovaný s virem SARS-CoV-2 s největší pravděpodobností setkal již dříve, ale již není nakažlivý a není třeba dodržovat další zvláštní opatření. Pokud bude výsledek pozitivní, bude informován o dalším postupu.

K čemu slouží odběr žilní krve v Olomouckém kraji?
Odebraný vzorek žilní krve bude zpracován v laboratoři a bude v něm zjišťována přítomnost protilátek anebo dalších znaků nemoci náročnějšími laboratorními metodami. K tomuto účelu bude vzorek uložený v biobance Ústavu molekulární a translační medicíny LF UP a FNOL (ÚMTM) do jeho spotřebování. Případně odebraný vzorek kapilární krve bude sloužit pouze pro účely vyšetření a bude po jeho vyhodnocení zničen a nebude uchováván.

Budu muset vyšetření uhradit?
Ne. V rámci této studie je vyšetření zdarma.

Budu mít z účasti ve studii peněžní odměnu?
Za účast ve studii se nedává žádná peněžní odměna.

Co se stane s výsledkem vyšetření?
Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR) ve spolupráci s poskytovatelem zdravotních služeb, který provede vyšetření a povede k němu dokumentaci podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), studii vyhodnotí. Bližší informace k tomu jsou uvedeny na Souhlasu se zpracováním osobních údajů.