Rusko slaví svátek špionů

Moskva - V Rusku připadá na dnešní den neobvyklý svátek, který zřejmě neexistuje v žádné jiné zemi. Z dob bývalé komunistické říše přežil 20. prosinec jako Den pracovníků bezpečnostních orgánů, tedy jako den špionů. Datum špionského svátku souvisí se vznikem neblaze proslulé bolševické organizace Čeka před 95 lety. Vznik organizace, která řídila krvavé represe proti odpůrcům sovětského režimu, je v Rusku dodnes uctíván.

Datum špionského svátku má přímou souvislost se vznikem neblaze proslulé bolševické Všeruské mimořádné komise Čeka. Čeka byla orgánem „diktatury proletariátu“ a sloužila k ochraně národní bezpečnosti. Byla řídícím orgánem boje proti kontrarevoluci v celé zemi, který se vyznačoval krvavými represemi proti odpůrcům sovětského režimu. Organizovala provokace, únosy a popravy. Vznikla na Leninův popud 20. prosince roku 1917 a její vznik je v Rusku uctíván dodnes.

Sídlem Čeky bylo vězení Lubjanka v centru Moskvy, kde byly úřadovny, cely pro výslechy, mučírny i popraviště. Prvních pět let existence Čeky stálo život odhadem 200 až 500 tisíc lidí.

Čeka se později rozrostla v mohutný represivní kolos, který většinou měnil jen názvy, nikoli však metody. Na bezpečnost sovětské říše postupně dohlížely Lidový komisariát vnitra (NKVD), Sjednocená státní politická správa (OGPU), Ministerstvo státní bezpečnosti (MGB) či Výbor státní bezpečnosti (KGB). Svátek špionů v Rusku po rozpadu SSSR obnovili v roce 1995.

Felix Edmundovič Dzeržinskij

Mezi bolševiky byl přezdíván jako Železný Felix nebo Krvavý Felix, byl zakladatel a velitel obávané ruské Čeky, faktické předchůdkyně pozdějšího GPU a NKVD a posléze KGB. Blízký spolupracovník Vladimíra Iljiče Lenina je všeobecně považován za jednoho ze strůjců mnoha masových vražd a bolševických represálií během Ruské občanské války v letech 1917 až 1922, během nichž zahynulo několik set tisíc lidí.

Pocházel ze zchudlé šlechtické rodiny. Během svého života byl několikrát vězněn za podvratnou a ilegální činnost. Zemřel v roce 1926 v Moskvě, o jeho tehdejší smrti panují dodnes neujasněné dohady, které však nebyly nikdy věrohodně historicky potvrzeny.

Gratulace přijímají agenti čtyř tajných služeb

Gratulace dnes přijímají agenti čtyř ruských civilních tajných služeb - Federální bezpečnostní služby (kontrarozvědka), Služby vnější rozvědky (rozvědka), Federální ochranné služby (ochranka) a speciální tajné služby, která nese oficiální název Hlavní správa speciálních programů prezidenta Ruské federace. Podle dostupných informací tato služba zajišťuje realizaci ústavních kroků hlavy státu během mobilizace.

Zasloužilí rozvědčíci každoročně koncem roku dostávají resortní vyznamenání, veteráni tajných služeb se scházejí na vzpomínkových akcích. Slavnostní atmosféra zavládne i v masivní budově na Lubjance, která je v současnosti sídlem kontrarozvědky. 

„Až do dnešních dnů je úkolem nejtajnějších státních úřadů ochrana zájmů státu před množstvím nových hrozeb a výzev současnosti,“ napsala ke státnímu svátku agentura ITAR-TASS. 

Vydáno pod