Obrazem: Člověk a zvíře. Pohled do živočišné říše v reportážních fotografiích roku 2020

Jedním z důsledků globalizovaného světa je i propojení světa lidí s živočišnou říší. Téměř žádná končina planety neunikla lidskému vlivu. Důsledky zásahu člověka do  přírody jsou jak negativní, tak pozitivní. Reportéry z celého světa toto téma nenechává v klidu a v médiích je  zvířatům věnován velký prostor. Fotogalerie nabízí pohled na reportáže agentury Reuters, které se věnovaly tomuto tématu během celého roku.