Edward Lorenz, otec teorie chaosu, zemřel ve věku devadesáti let

Washington - Meteorolog Edward Lorenz, který vypracoval před více než třiceti lety teorii chaosu, včera zemřel na rakovinu ve věku devadesáti let. Jeho vědecká práce měla obrovský vliv i mimo domovskou oblast meteorologie. Stala se jedním z inspiračních zdrojů postmoderního myšlení a radikálně pozměnila uvažování v oblasti přírodních i humanitních věd. Lorenz působil od roku 1981 až do své smrti jako emeritní profesor na Massachussetském technologickém institutu (MIT).

Lorenzova teorie popisuje, jak události malého významu vedou v dynamickém systému, například v atmosféře, k zásadním změnám. Název jeho revoluční vědecké práce z roku 1972 vypovídá mnohé: „Předvídatelnost: Způsobí mávnutí motýlích křídel v Brazílii tornádo v Texasu?“ 

„Lorenz ukázal, že některé deterministické systémy mají formální hranice předpověditelnosti, a tím zatloukl poslední hřebíček do rakve karteziánského vesmíru a podnítil to, co někteří označili za třetí vědeckou revoluci 20. století, která následovala po teorii relativity a kvantové fyzice,“ uvedl v prohlášení Kerry Emanuel, profesor atmosférických věd na MIT.

Lorenz se narodil v roce 1917 ve West Hartfordu v Connecticutu. Studoval matematiku na Harvardské univerzitě a poté meteorologii na MIT. „Jako chlapce mě vždycky zajímalo dělat cokoli s čísly a také mě fascinovaly změny počasí,“ napsal ve své autobiografii. Kromě teorie chaosu zavedl do vědy související pojmy „podivný atraktor“ a „motýlí efekt“.