Roky se tam scházeli opilci a narkomani. Jihoslovanské mauzoleum v Olomouci prošlo kompletní opravou

Původní podobu získalo díky rekonstrukci za bezmála dvanáct milionů korun mauzoleum jugoslávských vojínů v Bezručových sadech v Olomouci. Památka, která se nachází přímo pod historickými hradbami, dlouhá léta chátrala a byla útočištěm pro bezdomovce a narkomany. Město má ještě v plánu opravit kryptu, restaurovat rakve a ošetřit ostatky skoro 1200 vojáků, kteří zemřeli na území Moravy a Slezska za první světové války.

První část rekonstrukce mauzolea v parku v sousedství historického centra Olomouce začala už v roce 2016 a stála téměř pět a půl milionu korun. Dělníci se nejdříve pustili do oprav zídek teras, schodiště, restaurovány byly kovové mříže a sanováno zdivo.

Druhá etapa, která skončila v těchto dnech, zahrnovala opravu vnitřní i vnější kaple. Teď je zdobí dekorativní a figurální výmalba z roku 1935 a zrestaurovány byly také malby Vsevoloda Kolomackého. Právě v těchto místech se scházeli lidé bez domova a vandalové, často tam museli zasahovat strážníci.

Zajistí kamery pořádek?

„Je zde nová elektroinstalace, osvětlení a především zabezpečovací a kamerový systém,“ řekl olomoucký primátor Mirek Žbánek (ANO). Pět instalovaných kamer je napojeno na centrální pult městské policie, která dohlédne, aby opravené mauzoleum opět neponičili vandalové. 

Dokončená druhá etapa opravy stála šest a půl milionu korun, z toho necelé tři miliony pokryla dotace ministerstva obrany. Dalších pět a půl milionu má stát i oprava krypty a restaurování rakví, akce je v návrhu rozpočtu Olomouce na příští rok. Po dokončení opravy krypty budou ostatky vojáků pietně uloženy zpět na původní místo.

Léta se nevědělo, komu mauzoleum patří

Památník kdysi patřil Království Jugoslávie, které zaniklo v dubnu 1945. Jeho nástupnické státy se ale o stavbu nezajímaly. Objekt, který v Bezručových sadech vznikl v roce 1926, byl před rekonstrukcí v havarijním stavu, narušena byla například statika schodiště a vnitřní prostory pokrývalo graffiti.

Radnice se mohla v roce 2016 do opravy zdevastované památky pustit díky tomu, že po dvouletém soudním jednání s nástupnickými státy bývalé Jugoslávie se jejím vlastníkem stalo město. 

Mauzoleum jugoslávských vojínů je stavba ve stylu monumentálního neoklasicismu navržená architektem Hubertem Austem. Postaveno bylo nákladem Československo-jihoslovanské ligy pro uložení ostatků 1188 jugoslávských vojáků, kteří zemřeli v olomouckých vojenských nemocnicích za první světové války. Později byly do mauzolea svezeny ostatky vojáků i z jiných částí země.

Od roku 1958 je Jihoslovanské mauzoleum evidováno jako nemovitá kulturní památka. Po dokončení rekonstrukce bude sloužit ke kulturním a společenským účelům.