Olomouc se bude soudit s šesti státy o mauzoleum

Olomouc – K opravě jihoslovanského mauzolea v Bezručových sadech by měla vést určovací žaloba, kterou chce podat olomoucká radnice na nástupnické státy bývalé Jugoslávie. K mauzoleu se nikdo nehlásí, to dlouhodobě chátrá a dělá ostudu centru města. Město ho chce získat a opravit, k tomu je však nutné nejprve podat žalobu na šest států.

Jedenáct metrů vysoká kaple s kopulí a předsíní, kterou podpírá deset dórských sloupů, by mohla být ozdobou Bezručových sadů. Protože se ale k jihoslovanskému mauzoleu nikdo nehlásí a jediný, kdo se o něj „stará“, jsou vandalové, je stavba v dezolátním stavu. Schodiště má narušenou statiku, byzantské obrazy i celou kapli pokrývá graffiti.

Podle mluvčí městské policie Magdy Václavíkové je mauzoleum rejdištěm nejenom vandalů, ale také bezdomovců. Před časem se objevily v objektu rozházené ostatky vojáků, kteří jsou uvnitř pohřbeny. „Město muselo zazdít vstup do krypty,“ podotkla mluvčí magistrátu Radka Štědrá.

K opravě, které chce město dosáhnout, je ale daleko. Podle zápisu v katastru nemovitostí patří objekt Království Jugoslávie. Olomoucká radnice už léta jedná s nástupnickými státy, ale bezúspěšně. V polovině května proto nemovitost prohlásila za opuštěnou. Na úřední desce pak zveřejnila výzvu, ze které vyplývá, že případný majitel musí vlastnictví mauzolea doložit do půl roku. „Zatím se nikdo k vlastnictví nevyjádřil. Nepředpokládáme, že se někdo za ten poslední měsíc ozve,“ řekl náměstek primátora Ladislav Šnevajs. Město proto už začalo připravovat určovací žalobu na šest států, soud by potom měl vlastníka určit.

Video Reportáž Evy Knajblové
video

Reportáž Evy Knajblové

Magistrát chce dosáhnout toho, aby bylo mauzoleum převedeno do jeho vlastnictví a mohla konečně začít oprava v režii města. „Budeme se snažit vrátit mauzoleu jeho původní pietní charakter,“ plánuje náměstek Šnevajs.

Mauzoleum postavila v olomouckých Bezručových sadech v roce 1926 Československo-jihoslovanská liga. Uloženy sem byly ostatky jugoslávských vojáků, kteří v první světové válce padli na našem území.