V Ostravě vyvinuli novou metodu testování protilátek. Vzorky plazmy zkouší na živém koronaviru

Vlastní metodu testování přítomnosti protilátek proti koronaviru vyvinuli virologové Zdravotního ústavu v Ostravě. Je přesnější než komerční testy a rychlotesty. Metoda bude přínosem hlavně u dárců plazmy, která se podává lidem s těžším průběhem covidu-19. Ústav už navázal spolupráci s Fakultní nemocnicí Ostrava, kde se léčba plazmou využívá, nebo se Slezskou nemocnicí v Opavě.

Ostravští virologové vyvinuli takzvaný virusneutralizační test. „Vyšetřuje se ze vzorku séra nebo plazmy a jde o nejpřesnější metodu pro stanovení protilátek proti virům. Slouží proto jako potvrzovací test. Na rozdíl od rychlotestů a běžných komerčních testů zjišťuje takzvané neutralizační protilátky, což jsou přímo takové, které mají ochranný účinek proti virové infekci,“ vysvětlil princip fungování testu mluvčí ústavu Michal Pistolas.

Pro test se používá živý virus SARS-CoV-2 a buňky, které jsou k infekci vnímavé. Ke směsi viru s buňkami se přidá vzorek pacientovy krve a testuje se, zda protilátky v ní obsažené dokážou buňky ochránit před infekcí. Touto metodou lze změřit i množství protilátek. Podle Pistolase ústav dostal od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost povolení k nakládání s virem.

Plazma vyléčených pacientů pomáhá nakaženým v těžkém stavu

Mluvčí doplnil, že při současné neexistenci vakcíny ani schválené antivirové léčby je v popředí zájmu použití plazmy dárců, kteří už nemoc covid-19 prodělali. Se stanovením vhodných dárců pomůže právě virusneutralizační test, protože léčebný efekt může mít pouze plazma těch, kteří mají dostatečné množství neutralizačních protilátek.

„Jsme domluveni s Fakultní nemocnicí Ostrava, že nám posílají právě krev těch dárců, kteří už infekci prodělali a potřebují jejich plazmu použít k léčbě pacientů, kteří mají těžší onemocnění,“ uvedla vedoucí oddělení virologie Hana Zelená. Podle ní jsou důležité právě neutralizační protilátky, protože ne všechny protilátky, které organismus vyvine jako reakci na infekci, mají ochranný účinek.

„Tato metoda právě zjišťuje ty neutralizační, ochranné protilátky, které by měly pacientovi pomoci,“ řekla Zelená. Podle ní má ústav podobnou dohodu i se Slezskou nemocnicí v Opavě. Své služby by byl schopen nabídnout i jiným zdravotnickým zařízením. Záleželo by ale na kapacitních možnostech laboratoře, protože metoda je ruční prací a nelze ji automatizovat.

Test umí odhalit i to, jak dlouho protilátky vyléčeného chrání

Zelená neví o tom, že by takový test měla jiná laboratoř. „Naše laboratoř má obecně s těmi neutralizačními testy dlouholeté zkušenosti. Děláme to na spoustu jiných virů. Ta metoda je principiálně stejná, jen se použije jiný virus,“ doplnila Zelená. Náklady na test jsou zhruba šest set korun.

Takzvaný virusneutralizační test by mohl pomoci třeba i při zjišťování stavu promořenosti populace. Je totiž vhodný k monitorování protilátek u osob po prodělaném onemocnění a zjištění doby trvání jejich ochranného účinku. „Kdyby tato potřeba byla, dalo by se to využít i pro tento účel, ale výsledky by nebyly rychle. U dárců potřebují výsledek poměrně rychle. Pokud by se dělalo plošné testování, tak to až tak nespěchá a museli bychom práci jinak zorganizovat, abychom zvládli větší objem vzorků,“ doplnila Zelená.