Opráski sčeskí historje sou teť jkao kňýška

Praha – Populární komiksové stripy Opráski sčeskí historje z dílny ilustrátora Jaze získaly v nakladatelství Grada svou knižní podobu. Zájemci se tak nyní mohou i v tištěné verzi pobavit nad ironickým a nadsazeným výkladem české historie tak, jak jej dosud znali především uživatelé internetu a sociálních sítí.

Reálný historický základ každého ze stripů doplňuje lehká pointa, komiks staví na výrazném porušování pravidel české gramatiky, nekorektním humoru i primitivní počítačové kresbě. „Vizuální podoba Oprásků vznikla spontánně, náhle s myší a počítačem. Určitě bych za tím nic zvláštního nehledal, je to prostě klasické kreslení,“ říká Jaz.

Zřejmě nejvýraznější figurou celého komiksu se stal Zikmund Lucemburský, v autorském pojetí ovšem „Zmikund Lucemburski“. „Strefovat se dá dobře skoro do všech, protože jsou většinou všichni po smrti,“ uvádí nyní Jaz. „Určitě bych přidal talentovaného sportsmena Fridexe Falckýho, málo známýho knížete Vladivoje, který se během výkonu mandátu uchlastal, což se dnes nemůže stát.“

Opráski s český historje se poprvé objevily na Facebooku na podzim 2012, zájem o ně natolik rostl, že spolupráci s jejich autorem Jazem navázal i zpravodajský web Hospodáských novin iHNED.cz. Nyní přicházejí i na vánoční knižní trh. „Pokud se někdo opráski bude cítit vzdělán, je to pro nás velká čest, obzvlášť pokud se bude jednat o mládež, která, jak známo bez podobných impulsů, roste pro šibenici,“ uvedl jejich autor ve vysílání ČT24.

Autor Oprásků sčeskí historje ve Studiu 6 (zdroj: ČT24)
Vydáno pod