Festival fotograf připomíná nekonečné čekání

Praha – Českou fotografickou scénu obohatil nový Festival Fotograf, který bude probíhat v desítce pražských galerií v termínu 4. 10. – 31. 10. 2011. Festival bude slavnostně zahájen ve Fotograf Gallery vernisáží výstavy Jaroslav Anděl, Michal Kern: Osmdesátá. Tato expozice potrvá do 4. listopadu. První ročník festivalu nese podtitul Fotografie 80. let – nekonečné čekání, který nabízí dvojí výklad: jednak připomíná tehdejší očekávání spjatá se změnou poměru a režimu, zároveň ale nepřímo poukazuje na fakt, že od 80. let česká fotografie nenašla silnější společnou ideu nebo původní směr.

Festival připomene významné české i slovenské autory – Jano Pavlíka, Rudo Prekopa, Petera Župníka, Jana Svobodu, Iren Stehli, Josefa Mouchu, Jiřího Hankeho a řadu dalších. Představí ale i tvorbu nejmladší generace umělců, jejichž rukopis nebo tematickou profilaci 80. léta ovlivnila.

„S uvolněním přítoku informací a možnosti svobodně cestovat do západní Evropy a USA, do té doby nedostupných zemí, se na počátku devadesátých let česká fotografie dostala do zcela jiné situace,“ vysvětluje volbu tvorby 80. let pro první ročník festivalu jeho umělecký ředitel Pavel Baňka. „Tak jako i v jiných oblastech tehdejšího života nastala horečná globalizace, snaha rychle se přizpůsobit soudobým trendům. Fotografie ztratila mnoho ze svých původních motivací, ale nalezla místo nich zcela jiné nové inspirace. Zpětně nahlíženo se proto paradoxně jeví osmdesátá léta jako poslední období sice zakonzervované, avšak tím právě velmi autentické české a slovenské fotografie,“ doplnil.

„Jednotlivé výstavy, které budou v průběhu října veřejnosti přístupné v pražských galeriích, obsáhnou jak konceptuální fotografii, dokumentární tvorbu, inscenovanou fotografii slovenské nové vlny, tak i například téma vizualismu ve fotografii. Například Galerie 5. patro uvede výstavu Pocta Janu Pavlíkovi – dialogy mimo čas, jež představí tvorbu tří slovenských fotografů – Jano Pavlíka, Rudo Prekopa a Petera Župníka, která vznikala v období jejich studií v Praze,“ informovala koordinátora festivalu Markéta Kinterová.

Výstava se snaží nabídnout psychologickou sondu do pulzujícího období společně strávených studentských let prostřednictvím jejich prvotin, plných upřímného obrazového neklidu. „Ve Fotograf Gallery proběhne výstava s názvem Osmdesátá, kde Fotografie a krajina nemusí nutně znamenat jen hledání krásného obrazu či jeho výseku. Putování krajinou může být citlivým romantickým hledáním vlastních kořenů, jako je tomu v případě Jaroslava Anděla nebo pokorným voláním po záchraně krajiny a touze po harmonickém splynutí s ní jako v případě spřízněného slovenského umělce konceptuální povahy Michala Kerna,“ upozornila kurátorka výstavy Katarina Uhlířová.

  • Z výstavy Festival fotograf zdroj: Festival fotograf
  • Z výstavy Festival fotograf zdroj: Festival fotograf

V Komunikačním prostoru Školská 28 pod názvem Fotografie jako fotografie budou přiblížena díla Karla Kameníka, Josefa Mouchy a Bořka Sousedíka, které spojuje racionální introspekce, obrazová invence a vizuální citlivost. V Centru současného umění DOX připravil Archiv výtvarného umění kolekci fotografií dokumentujících neoficiální výtvarné akce 80. let. Tři výrazné osobnosti osmdesátých let – Iren Stehli, Jaroslav Beneš a Jiří Poláček – představí výstava galerií Roxy/NoD pod názvem Tichá rezistence. Koncepce výstavy se výběrem děl i volbou autorů zaměřuje na reflexi reálií, atmosféry a života pozdního československého socialismu.

V Ateliéru Josefa Sudka vzdají poctu dílu a odkazu Jana Svobody, k němuž se hlásili mnozí pokračovatelé. V Leica Gallery Prague budou vystaveny dosud nepublikované fotografie Jiřího Hankeho vytvořené v rozpětí let 1980–1990 na Kladně.

Další výstavy se uskuteční v Galerii Ferdinanda Baumanna, která během festivalu vystaví fotografie Lukáše Jasanského a Martina Poláka, a ve Francouzském institutu. Neméně důležitou součástí festivalu je dvoudenní sympozium, které se uskuteční ve dnech 14. a15. října na půdě Francouzského institutu.

Doprovodný program Festivalu Fotograf nabídne svým návštěvníkům komplexní exkurzi do osmdesátých let. Zaměřuje se na další audiovizuální oblasti, které tuto dobu reflektují odlišným způsobem. Součástí programu bude poslechový podvečer redaktora ČT24 a hudebního publicisty Petra Viziny orientovaný na hudební scénu „osmdesátek“. Komu se zasteskne po artefaktech osmdesátých let, může zavítat na tematickou burzu s dobovým designem, uměleckými publikacemi a archivním materiálem. Program dále nabídne architektonickou procházku po skvostech 80. let s Vendulou Hnídkovou nebo artové promítání v kině Světozor či přednášku o módě 80. let Yasmin Keshmiri Hejduk z agentury Minty. 

Hlavním organizátorem festivalu je občanské sdružení Fotograf 07, které u této příležitosti vydává tematické číslo časopisu FOTOGRAF #18, osmdesátá léta. To bude sloužit zároveň jako širší tématická publikace a katalog festivalu.