Číst a psát, s tím by děti měly počítat

Čtení a děti jdou dohromady, snaží se přesvědčit každoročně několik akcí zaměřených na dětskou čtenářskou gramotnost a vůbec chuť usednout spíše ke knize než třeba k počítači. I letos se na Den dětí spouští jak pražský festival Děti, čtěte!, tak celonárodní Týden čtení dětem. Doplňuje je navíc vydání dobrodružného příběhu Tajemství úplňků – knihy zvláštní tím, že ji napsaly děti pro děti.

Týden čtení dětem je součástí kalendáře poosmé, tentokrát jako součást širšího projektu Visegrád čte dětem, do něhož se zapojilo také Maďarsko, Polsko a Slovensko. Do akce se mohou od 1. do 10. června zapojit školy, školky, knihovny, rodinná centra i samotní rodiče. Cílem je poukázat na prospěšnost hlasitého předčítání.

Knihou proti displeji a ptydepe

„My, rodiče, míváme často dojem, že bychom svým dětem měli vnímání světa uspíšit, zatraktivnit, otevřít jim všechny možné přístupové cesty. Naše děti však nejvíce potřebují přítomnost druhého člověka, ne toho virtuálního na displeji televize nebo chytrého mobilu, ale živého, moudrého průvodce. Ne vždy si uvědomujeme, jak negativní vliv na dětskou duši má přebytek virtuálních vjemů. Myšlenka čtení dětem je tak univerzální, že není důvod jí vytyčovat hranice,“ je přesvědčena Eva Katrušáková z iniciativy Celé Česko čte dětem. 

Pražský literárně-dramatický festival Děti, čtěte! vyhrazuje svému programu dva dny. 1. a 2. června na různých místech v Praze. Nalákat chce děti i jejich rodiče, že čtení – včetně společného – může být velkým dobrodružstvím.

Zároveň propaguje současnou tuzemskou literární tvorbu pro děti. Třeba výstavou Nejlepší knihy dětem 2016/2017 v hlavní budově městské knihovny. Vychází z katalogu, který každoročně zaštiťuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů i Česká sekce Mezinárodního sdružení pro dětskou knihu (IBBY).

„Svět se stále zrychluje a stále více vizualizuje. Kvalitní vybroušené texty rychle mizí z časopisů i novin ve prospěch obrázků, knihy pro děti se už řadu let stále zkracují a zjednodušují. Snažme se o to, abychom jedinečnými zůstali i do budoucna. Aby naše děti byly originálními lidmi s bohatou fantazií a kultivovaným jazykem, aby nám místo dopisů nepsaly jen krátké ptydepe zprávy. A hlavně nenechejme zajít na úbytě moderní českou knihu pro děti,“ přeje si Iva Pecháčková, ředitelka festivalu a majitelka nakladatelství Meander. 

Nakladatelství na festivalu vyhlašuje soutěž o nejlepší rukopis, kdy děti mohou samy rozhodnout, jakou knihu Meander vydá. Loni se tímto způsobem k malým čtenářům dostala prozaická prvotina evolučního biologa Petra Turečka Vlasy se vrací.

Děti napsaly knihu pro děti

Děti si mohou ale klidně příběh napsat i samy – inspirací jim mohou být žáci základní školy v Praze na Petřinách. Zapojili se do projektu, který učí děti finanční gramotnosti, a jejich přáním bylo „podnikat“ v oblasti knižního vydavatelství. Vznikl tak příběh Tajemství úplňků, vypráví o exkurzi jedné školní třídy, kterou zakleje socha Černého rytíře na Mariánském náměstí.

Páťáci napsali a vydali knihu pro děti (zdroj: ČT24)

Malí autoři chtějí své vrstevníky fiktivním dobrodružstvím motivovat, aby se zvedli od počítačů a šli ven poznávat třeba zrovna pražské sochy. Knihu vydá nakladatelství Olympia, výtěžek z prodeje podpoří nemocného chlapce.