Daňové přiznání: Ptáte se, odpovídáme (2)

Praha – Duben se pomalu blíží a spolu s ním i termín pro podání daňového přiznání, tedy alespoň pro ty poplatníky, za které přiznání nepodává zaměstnavatel ani daňový poradce. V Poradně portálu ČT24 se proto množí dotazy týkající se daní. A na co se ptáte nejčastěji? Jak je to s daňovým přiznáním v případě nezaměstnanosti, souběhu více výdělků nebo třeba při práci v zahraničí. Odpovědi na vaše dotazy přinášíme v tomto článku.

Pavlína: V roce 2012 jsem podepsala daňové prohlášení u dvou zaměstnavatelů. Na základě tohoto přehmatu musím nyní sama podat přiznání k dani. Nevím ale, jak uplatnit slevu na poplatníka. Od 3. do 6. měsíce včetně jsem měla příjmy ze zaměstnání na dohodu o pracovní činnosti (DPČ). V červnu jsem současně začala pracovat u jiného zaměstnavatele na hlavní pracovní poměr (HPP), u kterého jsem podepsala prohlášení na 6. až 12. měsíc. V roce 2012 jsem měla příjmy po dobu 10 měsíců - mohu si tedy od vypočtené daně odečíst slevu na poplatníka 2070 Kč × 10? Pokud ale od vypočtené daně odečtu slevu na poplatníka a poté ještě skutečně sražené zálohy na daň vznikne mi přeplatek!!!

Poplatník nemůže mít (jak víte) podepsáno Prohlášení k dani, tedy růžový formulář, současně u více zaměstnavatelů. Problém je tedy v červnu 2012. V daňovém přiznání se ale daňová povinnost a sražené zálohy zúčtují a vše bude v pořádku. Sleva na poplatníka se uplatňuje jako roční (24 840 Kč, bez ohledu na počet odpracovaných měsíců), a je tedy pravděpodobné, že vám vyjde přeplatek na dani, který vám finanční úřad vrátí.

Martina: Mám jednoho zaměstnavatele na HPP a u něj podávám přihlášení poplatníka, brigádně jsem si letos vydělala 11 tisíc na dohodu o provedení práce (DPP), šlo pouze o jednorázový příjem. Musím těchto 11 tisíc někde uvádět? Dále bych se chtěla zeptat, co musím doložit, pokud jsem ukončila životní pojištění (cca po 4 letech), které bylo založeno asi na 40 let a uplatňovala jsem z něj slevu na dani?

Zaměstnavatel byl, vzhledem k výši výdělku, povinen z DPP srazit zálohu na daň a odvést sociální a zdravotní pojištění. Příjem z této DPP podléhá ročnímu zúčtování v daňovém přiznání a bude součástí dílčího základu daně ze závislé činnosti. I od tohoto zaměstnavatele potřebujete Potvrzení o zdanitelných příjmech.

A k vašemu druhému dotazu: Částky, o které jste v minulých letech snižovala základ daně z titulu vlastních příspěvků na životní pojištění, musíte uvést jako ostatní příjmy podle paragrafu 10 v příloze č. 2 daňového přiznání a zdanit je. Kód „F“ – zánik životního pojištění.

Marie: Jsem zaměstnancem, který si daně každý rok zúčtovává sám. Za rok 2012 jsem obdržela z účtárny Potvrzení o zdanitelných příjmech, ale všimla jsem si, že není na tomto potvrzení uvedena sražená záloha na daň. Proto nevím, co mám vyplnit do položky 84 - Úhrn sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků (po slevách na dani). Ptala jsem se v naší účtárně a tam mi účetní řekla, že pokud jsem nebyla nemocná, tak se záloha neodvádí. Příjde mi to zvláštní, proto se Vás chci zeptat, co v tomto případě, mám ve formuláři uvést?

Předpokládám, že jste u zaměstnavatele podepsala růžový formulář prohlášení k dani a uplatňujete slevu na poplatníka. Daň je zřejmě menší než sleva na poplatníka, a tak daň po slevě vychází nulová.

Jan: Minulý rok jsem nepodal žádné daňové přiznání, myslel jsem, že to není nutné, protože jsem měl nulu. Ještě studuji, živnostenský list jsem si tehdy založil kvůli jedné práci, která mi nakonec nevyšla. Teď jsem se ale dozvěděl, že někdo musí podávat daňové přiznání, i když má nulu, a někdo ne. Jak to tedy je?

Poplatník daně z příjmu fyzických osob není povinen podat daňové přiznání, pokud má příjmy osvobozené od daně, příjmy, které nejsou předmětem daně nebo když je daň vypořádána srážkou. Podmínky pro povinnost podat daňové přiznání jsou uvedeny § 38g zákona o dani z příjmu. Vy jste neměl žádné příjmy zakládající povinnost podat daňové přiznání (§38g ZDP). Finanční úřad ovšem tuto skutečnost neví a přiznání očekává. Podáním nulového přiznání nebo prohlášením o tom, že jste neměl zdanitelné příjmy, nic nepokazíte. Nemáte-li přerušenou činnost, očekává Přehled o příjmech také Vaše zdravotní pojišťovna a sociální správa (pokud o Vás jako o podnikateli ví – a to by měla).

Daně a nezaměstnanost

Eliška: Od začátku roku do 1. června 2012 jsem provozovala živnost jako OSVČ. Od června do 1. února 2013 jsem byla na úřadu práce. Jak to prosím zohledním v daňovém přiznání za rok 2012? Musí se podpora v nezaměstnanosti započítávat do celkového příjmu?

Daňové přiznání podáte. Podporu v nezaměstnanosti v přiznání neuvádíte.

Karel: Jsem od května 2012 nezaměstnaný, vedený na úřadu práce. Jak je to s daňovým přiznáním, odpočtem na syna studenta, odpočtem na pojištění atd.

Pokud jste za období před nezaměstnaností měl zdanitelné příjmy (např. ze zaměstnání) a platil zálohy na daň, bylo by vhodné podat daňové přiznání a zaplacené zálohy na daň získat zpět využitím nezdanitelných částí základu daně a slev na dani. V případě podnikání přiznání podat musíte.

Studenti a děti

Ladislav: Jako student mám dvě souběžné DPČ. U jednoho zaměstnavatele jsem podepsal prohlášení o dani a uplatňuji i slevu na studenta, u druhého zaměstnavatele jsem ono prohlášení nepodepsal a slevu na studenta neuplatňuji. Daňové přiznání si tedy mám podat sám a doložit k němu potvrzení o výdělku? A mohu uplatnit i slevu na studenta?

Ano. Podáte daňové přiznání, dílčí základ daně ze závislé činnosti bude tvořen úhrnem příjmů od obou zaměstnavatelů včetně povinného pojistného podle potvrzení o příjmech. Vypočtenou daň snížíte o slevu na poplatníka i na studium a o sražené zálohy.

Barbora: Jsem studentka vysoké školy a v roce 2012 jsem od ledna do dubna pracovala na zkrácený úvazek na pracovní smlouvu (u zaměstnavatele jsem podepsala růžový formulář). Potom od června jsem začala pracovat na vedlejší činnost na živnostenský list. Musím od bývalého zaměstnavatele získat potvrzení o zdanitelných příjmech a uvést je v přiznání?

Ano. V daňovém přiznání uvedete jak příjmy ze závislé činnosti, tak příjmy z podnikání (příloha číslo 1).

Marta: Může si bonusy na děti uplatnit prarodič žijící ve společné domácnosti a má příjmy ze zaměstnání, pokud jeden rodič nemá dostatečný příjem (práce na DPP méně než 48 tisíc ročně) a druhý je OSVČ a uplatňuje výdaje paušálem, tzn. nově nemůže uplatnit bonusy)?

Podmínkou pro uplatnění bonusů prarodiči je podle zákona to, že rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit. Otec ty příjmy má, ale zvolil si výdaje paušálem a ty mu neumožňují uplatnit daňové zvýhodnění.

Příjmy ze zahraničí

Alena: Prosím poraďte, zda mám do daňového přiznání uvést jednorázovou částku 4.890,- Kč zaplacenou z Polska na smlouvu, jako je naše DPP. Dle mého názoru ji v Polsku nedanili. Jinak mám příjmy pouze ze zaměstnání.

Zřejmě nemůžete doložit zdanění příjmu v Polsku. Předpokládám zaměstnání po celý rok a příjem z Polska je tedy souběžný se zaměstnáním. Proto bych ve vašem případě tento příjem uvedl v oddílu 2 daňového přiznání – úhrn příjmů plynoucí ze zahraničí zvýšený o povinné pojistné. Příjem tedy bude tvořit dílčí základ daně ze závislé činnosti.

Petr: Celý rok pracuji na Slovensku a jediný příjem mám také tam. Bydlím však stále v České republice a každý den dojíždím. Musím podat daňové přiznání v České republice, i když jsem již daně odvedl na Slovensku?

V podobných případech je třeba správně určit daňové rezidentství poplatníka a nastudovat smlouvu o zamezení dvojího zdanění mezi dvěma konkrétními zeměmi. Ve vašem případě jste rezidentem ČR. Jelikož máte pouze příjmy ze závislé činnosti od (předpokládám) slovenské firmy a na Slovensku jsou tyto příjmy zdaněny, Váš příjem je ze zdanění v ČR vyňat (§38f, odst. 4 ZDP). Daňové přiznání nepodáváte.

Mimořádné příjmy

Marie: Známá měla v loňském roce pracovní úraz, za který obdržela od pojišťovny částku vyšší než 10 tisíc Kč. Firma jí letos oznámila, že si musí daňové přiznání podat sama, a tak mne požádala o pomoc, abych jí vypočítala daňovou povinnost, bohužel si s tím nevím rady. Nevím, zda mám částku, kterou obdržela od Kooperativy, přičíst k základu daně (tedy brát to jako příjem ze závislé činnosti podle §6) a následně vypočítat daňovou povinnost, nebo zda se v tomto případě postupuje úplně jinak. Předem děkuji za odpověď.

Pojišťovna pojišťovna zasílá tzv. vyrozumívací dopis pojištěnému k pracovnímu úrazu, ve kterém vyčíslí výši plnění, které je součástí základu daně. Kromě toho pojišťovna vyhotoví také Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti stejně, jako to dělá zaměstnavatel. Zde uvede úhrn příjmů i sraženou daň. Je to tedy tak, že náhrada podle potvrzení je součástí úhrnu příjmů od všech zaměstnavatelů na ř. 31 daňového přiznání. Sražená daň je součástí úhrnu sražených záloh ze závislé činnosti na ř. 84 daňového přiznání.

Michal: Musím uvádět do daňového přiznání z příjmu fyzických osob příjem z pronájmu 2027 Kč? Nebo se příjmy daní až od vyšších částek?

Příjmy z příležitostného pronájmu do výše 20 tisíc Kč za rok jsou od daně osvobozeny. Ale např. příjem za pronájem (víceletý) pozemku podnikateli v zemědělství byste i při této výši uvedl v daňovém přiznání (příloha č. 2 – dílčí základ daně z příjmů z pronájmu, výdaje k příjmům paušálně ve výši 30 procent ).

Vydáno pod