Za porušení volebních pravidel padla první pokuta, ODA má zaplatit 19 tisíc

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí udělil první pokutu. Politický subjekt, který kandiduje v podzimních sněmovních volbách, má zaplatit 19 tisíc korun za to, že neoznačil propagační leták informacemi o zadavateli a zpracovateli. Kdo povinnosti porušil, úřad nechce komentovat, dokud nebudou vyhlášeny konečné výsledky voleb. Pokutovanou stranou je Občanská demokratická aliance (ODA), která se proti sankci chce bránit.

Úřad, který začal fungovat letos, nedávno zahájil první vlnu několika správních řízení, která souvisejí s říjnovými volbami do sněmovny. Nyní rozhodl o prvním z nich, u kterého se potvrdilo porušení pravidel vedení volební kampaně.

„S ohledem na skutečnost, že je správní řízení neveřejné a rozhodnutí může být napadeno správní žalobou a že není ambicí úřadu zasahovat do volební kampaně nad rámec zákonných povinností, zejména pak volební kampaň ovlivňovat, nebude úřad do vyhlášení konečného výsledku voleb zveřejňovat podrobnější informace,“ vysvětlil předseda úřadu Vojtěch Weis.

Leták se objevil jako inzerce v příloze dvou týdeníků a v celostátním deníku. Kandidující subjekt však nezajistil na letáku informace o zadavateli a zpracovateli. Byl přitom označený názvem i zkratkou obviněného subjektu.

„Současně se jednalo o volební kampaň ve vlastní prospěch. Domníváme se, že výše pokuty dostatečně zohledňuje nižší společenskou škodlivost přestupku v kontextu možného rozsahu pokuty od 10 tisíc do 100 tisíc korun a současně plní i preventivní funkci správního trestu,“ dodal Weis.

Subjekt musí zaplatit pokutu 19 tisíc korun a uhradit náklady řízení ve výši 1000 korun. Proti rozhodnutí úřadu nelze podat rozklad ani jej přezkoumat v přezkumném řízení. Lze jen podat správní žalobu ke Krajskému soudu v Brně. Podání žaloby však nemá odkladný účinek.

ODA: Jsme to my, s pokutou nesouhlasíme

Český rozhlas zjistil, že stranou, jíž byla pokuta udělena, je Občanská demokratická aliance (ODA). Strana se bude bránit.

„Vzhledem k tomu, že se s rozhodnutím úřadu neztotožňujeme, rozhodla se ODA bránit proti rozhodnutí úřadu podáním správní žaloby. K tomu nás vede i skutečnost, že se nelze proti tomuto rozhodnutí odvolat, ani jej přezkoumat ve správním řízení,“ uvedl mluvčí ODA Miloš Němeček.

Již osm správních řízení

Úřad zahájil v souvislosti s volbami zatím osm správních řízení. Nejčastěji subjektům vytýká neoznačení volebních materiálů informacemi o zadavateli a zpracovateli nebo účast ve volební kampani bez předchozí registrace. Další správní řízení, která však s podzimními volbami nesouvisejí, ještě chystá.

Úřad vznikl letos v Brně. Jeho úkolem je kontrola financování politických stran a hnutí, což dosud dělá kontrolní výbor sněmovny. Úřad si od něj agendu postupně převezme. Bude hlídat i dodržování stanovených horních hranic nákladů volebních kampaní. U sněmovních voleb je to 90 milionů korun.